Migrationsminister Tobias Billström (M).

Tvångsavvisning stoppad – men Billström får hård kritik

2011-10-21 | Roya Hakimnia padlock

INRIKES

Tvångsavvisningen av Ganna Chyzhevska 91 år stoppades i tisdags, bara en timme innan planet skulle lyfta. Europadomstolen beslutade i sista stund att inhibera Migrationsverkets beslut om avvisning.

Bakom detta beslut fanns en lång kamp som förts av hennes familj, framförallt barnbarnet Anna Otto och av aktivister i asylrörelsen och vanliga samhällsmedborgare. Ett trettiotal av dessa hade åkt till Arlanda flygplats under tisdagen för att med flygblad i hand vädja till medpassagerarna att protestera och be piloten att vägra utföra avvisningen.

I hemmen, på bussen och på arbetsplatser satt mångfaldigt fler engagerade personer och följde händelserna via de social mediesajterna Facebook och framförallt Twitter. Gannas namn blev snabbt en välbesökt så kallad "hashtag" på Twitter (en etikett som samlar och kategoriserar inläggen utifrån ämne). Aktivisterna hjälptes också åt, hemifrån och på plats, för att skapa en livekanal på sajten Bambuser med filmer från protesterna på Arlanda. Luttrade asylaktivister såväl som medieeliten och sociala medier-intresserade möttes för ovanlighetens skull i kampen för asyl, för Ganna Chyzhevska.


Sverige kan bryta mot Europakonventionen

Fem läkarintyg bestyrker att Ganna Chyzhevska är hjärtsjuk, nästan blind och gravt dement. Chyzhevska har inga anhöriga i hemlandet och två expertutlåtanden slog fast att resan tillbaka till hemlandet Ukraina skulle innebära en sådan påfrestning att hon "med stor sannolikhet" skulle hamna i ett så allvarligt förvirringstillstånd att det är fara för hennes liv.

Men enligt Migrationsverket räckte inte detta för att ge uppehållstillstånd enligt bestämmelsen om "synnerligen ömmande omständigheter" i Utlänningslagen. De svenska myndigheterna kan nämligen bryta mot Europakonventionen genom att skicka Ganna Chyzhevskas mot en osäker framtid i Ukraina. Nu ska Europadomstolen ta ställning till om Migrationsverkets beslut är en kränkning av Gannas rätt till skydd mot omänsklig behandling.

På andra sidan proteststormen står migrationsminister Tobias Billström och Moderaterna tämligen ensamma. De flesta andra partier är kritiska till avvisningen, till och med Sverigedemokrater har kritiserat avvisningen. Billström däremot sade till TT att det kostar för mycket att ta emot äldre personer eftersom de inte kan bidra ekonomiskt, uttalanden som fått mycket stark stark kritik. Inte minst av folkrättsjurister. Rätten till asyl är en grundläggande mänsklig rättighet och kostnader ska inte tas med i beaktning när det gäller mänskliga rättigheter.


Ganna inget unikt fall

Det är dock viktigt att poängtera att alla partier var överens om denna hårdnande politik för anhöriginvandringen. Fram till 1997 fanns "sista länken", en särskild lagstiftning som innebar att äldre utan anhöriga i hemlandet kan få uppehållstillstånd i Sverige. Detta togs bort av en enhetlig riksdag men nu förs krav för att föra in "sista länken" igen.

Samtidigt påpekar aktiva i asylfrågor att Ganna Chyzhevskas fall är långt ifrån unik. Som ett exempel Jacqueline Fayegh, 74 nämnas. Fayegh är döv och har läkarintyg på att hon är traumatiserad och förvirrad men Migrationsverket har trots detta beslutat att hon ska avvisas till Libanon. Där känner hon ingen. Aktiva i asylrörelsen menar på att asylpolitiken har hårdnat den senaste tiden, med bland annat fler tvångsavvisningar till Irak och Iran och att den ännu överhängande tvångsavvisningen av Ganna Chyzhevska är en del av detta hårdande klimat.

Nu hamnar Chyzhevskas ärende på regeringens bord. Inom 16 veckor ska Billström ha svarat Europadomstolen på frågan ifall utvisningen av Ganna Chyzhevska innebära en konkret risk för att utsättas för omänsklig behandling, i strid med artikel 3 i Europakonventionen.


Roya Hakimnia är själv aktiv i asylfrågor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: