Forskaren Roger Klinth berättar om Försäkringskassans kampanjer för att få män att ta ut föräldraförsäkringsdagar.

Synen på pappa varierar i kampanjer för pappaledighet

2011-10-21 | Gerda Christenson padlock

INRIKES

Barn och föräldraskap var temat på Socialförsäkringsforskningens dag, som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ordnar tillsammans. I ett av inslagen berättade Roger Klinth om hur synen på pappor och föräldraskap i försäkringskassans kampanjer har förändrats i takt med åren och politikernas direktiv.

Föräldraförsäkring och pappor

Läs fler aktuella artiklar i Feministiskt Perspektiv:

2011-10-14 Alliansen smygavskaffade mål om delad föräldraledighet.

2011-10-07 Pappaledighet – en klassfråga?


Socialförsäkringsforskningens dag

Andra ämnen kring föräldraskap som Socialförsäkringsforskningens dag tog upp var Barn med funktionshinder, Livspusslet för särlevande föräldrar och Möjlighet eller skyldighet – Att tillfredsställa små barns emotionella kärnbehov inom ramen för dagens föräldraförsäkring.

Socialförsäkringsforskningens dag är ett årligt återkommande möte mellan forskare och anställda på Försäkringskassan respektive Pensionsmyndigheten. Årets tema – Barn och föräldraskap – inleddes av Roger Klinth, docent och lektor vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

Roger Klinth har forskat om de kampanjer som framför allt Försäkringskassan har drivit ända sedan 1970-talet för att uppmuntra pappor att använda sina dagar i föräldraförsäkringen. Frihet, jämlikhet och faderskap: bilden av den svenska pappan i pappaledighetskampanjer från 1976 till i dag var titeln på hans föredrag.

Han konstaterade att föräldraförsäkringen historiskt sett aldrig har låtit sig definieras som en höger-vänster-fråga. När föräldraförsäkringen infördes 1974 var samtliga partier i riksdagen överens om det långsiktiga målet att föräldraförsäkringen skulle delas jämställt mellan mammor och pappor. Hälften av dagarna sattes då till mamman, hälften till pappan. Däremot varierade åsikterna om eventuell kvotering av föräldraförsäkringsdagarna.

Ur den debatten föddes Försäkringskassans första och numera historiska kampanjen med Lennart "Hoa-Hoa" Dahlgren från 1970-talet. Då var budskapet att hur macho du än är, kan du ta ut föräldrapenning för att vara med ditt barn.Försäkringskassans pappa-kampanj 1976 med tyngdlyftaren Lennart "Hoa-Hoa" Dahlgren. Budskapet var att även den manligaste man kan vara pappaledig.

Pappa som självförverkligande

De första kampanjerna var riktade till arbetarklassens män, förklarade Roger Klinth. Jämställdhet var utgångspunkten. Först i decennieskiftet 1980/1990 kom kampanjer som riktade sig till medelklassmän i vita skjortor. Samtidigt hade kampanjernas uppmaning skiftat fokus från jämställdhet till manligt självförverkligande – pappaledighet som personlig utveckling/investering.

Föräldraledigheten framställdes inte som en plikt eller ett ansvar för pappa, utan som en möjlighet eller gåva som män kan ta ut. Som om faderskap var något män skulle ägna sig åt uteslutande för sin egen skull. Det underförstådda budskapet blev att pappa var andra-hands-förälder.

Försäkringskassans kampanjer har tagits fram av annonsbyråer, vilket betyder att det är svårt att veta hur mycket Försäkringskassan har anpassat sig till annonsbyråernas idéer om vad som är "säljande". Men under slutet av 1990-talet blev pappa-budskapet att män skulle kräva sin rätt – mot arbetskamrater, chefer och kvinnor. Ur jämställdhetsperspektiv var det problematiskt, påpekade Roger Klinth, för i själva verket låg motståndet oftast hos männen själva.


Barnens rätt och vilja

Under början av 2000-talet förändrades kampanjerna igen. Då fick barn uttala budskapet: Hälften var. Barnet hade alltså förvandlats från pappans passiva attribut (i Hoa-Hoas starka armar) till ett subjekt med egen röst och vilja av jämställdhet. Roger Klinth konstaterade att politikernas dåvarande direktiv till Försäkringskassan följaktligen var just att problematisera ur genus- och barnperspektiv.Försäkringskassans kampanjer under 1990- respektive 2000-tal. Pappa som andra-
hands-förälder: Pappaledighet kan vara att fira lov tillsammans det första skolåret.
respektive Barnperspektivet: Hälften var!


I alliansregeringens nuvarande direktiv till Försäkringskassan finns inte längre det långsiktiga målet om ett jämställt uttag av föräldraförsäkringsdagarna. Och i diskussionen efter föredraget fick Klinth frågan om vad han tror kommer att hända i framtiden med mäns uttag av föräldrapenning. Roger Klinth tyckte att det var svårt att avgöra hur utvecklingen kommer att se ut.

– Det har rått politisk stiltje ett tag nu. Inga större ambitioner, och heller inget att montera ner.

Roger Klinth tror att det kan fortsätta stiga långsamt som det gjort hittills, men det kan också gå tillbaka igen. Politikernas inställning är avgörande.

– Det kräver "commitment" politiskt om utvecklingen ska fortsätta gå uppåt, avslutade han.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: