Högsta förvaltningsdomstolen anser att Försäkringskassan har tolkat reglerna om sjukersättning för hårt.

Regler om sjukersättning ska tolkas mindre strängt

2011-10-21 | FemPers padlock

INRIKES

Försäkringskassan har tolkat reglerna om sjukersättning för hårt. Det står klart efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, rapporterar LO-tidningen. Människor som har varit berättigade till sjukersättning kan därmed ha blivit utan.

För att få sjukersättning, tidigare så kallad förtidspension, krävs sedan 2008 att arbetsförmågan ska vara "stadigvarande" nedsatt. Detta har Försäkringskassan i praktiken tolkat som "livslångt" nedsatt arbetsförmåga. Men så strängt ska lagen inte tolkas, enligt den prejudicerande domen i Högsta förvaltningsdomstolen.

Det var första gången som det prövades vad som krävs för sjukersättning enligt de nya reglerna.

– Domen kommer att få stor betydelse för prövningen av rätten till sjukersättning, säger Philip Eldon, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd, till LO-tidningen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: