Ny avhandling undersöker moderfigurens roll

2011-10-21 | Edda Manga padlock

FEMINISM

FAKTA/Avhandlingen

Maria Snårelid, Entre identification et différenciation: La mère et l’amour dans la constitution de l’identité féminine dans La fille démantelée, La plage d’Ostende et Orlanda de Jacqueline Harpman (Mellan identifikation och differentiering. Modern och kärleken i kvinnlighetens konstruktion i La fille démantelée, La plage d'Ostende och Orlanda av Jacqueline Harpman), Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska, 2011.

Avhandlingen Mellan identifikation och differentiering. Modern och kärleken i kvinnlighetens konstruktion i La fille démantelée, La plage d'Ostende och Orlanda av Jacqueline Harpman undersöker moderfigurens roll i skapandet av kvinnlig identitet i tre romaner skrivna av den belgiska författarinnan och psykoanalytikern Jacqueline Harpman. Utgångspunkten är att den primära eller pre-oidipala relationen till modern är fundamental för kvinnlighetens konstitution.

Romanerna beskriver en rörelse mellan identifiering och differentiering, menar Snårelid. Den kvinnliga huvudpersonens önskan att distansera sig från modern balanseras av ett intimt band till henne. Differentieringen från modern beskrivs som en förutsättning för att modern och dottern ska kunna återfinna varandra som individer. Avhandlingen driver tesen att även om romanerna till synes handlar om kärleksrelationer är bandet mellan mor och dotter ett underliggande tema vilket fördjupar innebörden i romanerna.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: