Internationellt möte om genus och journalistik

2011-10-21 | FemPers padlock 1

UTRIKES

I dag, fredag, inleds den fjärde internationella kongressen för journalister med ett genusperspektiv i Fez, Marocko. Feministiskt Perspektiv är på plats för att berätta om sina erfarenheter.

FAKTA/Journalistnätverk

Det internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv, RIPVG, grundades 2005 i Mexiko.

De internationella träffarna sker vartannat år och fungerar som plattform för globalt erfarenhetsutbyte, samarbete och inspiration.

Det senaste mötet hölls i Colombia 2009.

Avsikten med kongressen, som hålls på universitetet Sid Mohamed Ben Abdellah i Fez, är att stärka nätverk av journalister och skapa global dialog om genusjournalistik. Över 130 journalister från fyra kontinenter väntas delta och mötet arrangeras av det internationella journalistnätverket RIPVG.

En stor del av programmet ägnas åt erfarenheter från revolutionerna i Nordafrika, bland annat under rubriken Kvinnor bryter tystnaden – viljestyrka och nya verkligheter att erövra.

Det kommer att talas om sexuella trakasserier och journalisters arbetsvillkor, om universellt medborgarskap, kulturell sexism och väpnade konfliker, om bilden av kvinnor i medierna och vikten av att bygga nätverk. Ett seminarium handlar om erfarenheter av att arbeta med feministiska medier och där kommer Feministiskt Perspektiv att presenteras tillsammans med flera liknande initiativ i olika länder. Dessa delar är öppna för allmänheten.

Under kongressens tredje och sista dag redovisas arbetet som bedrivits i kommissioner under de två gångna åren. Det har bland annat handlat om nya teknologier, administrativa frågor inom nätverket och att uppmärksamma hot, trakasserier och mord på journalister. Sedan tas nya beslut för de kommande två, innan nästa internationella möte.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20111021 - red @fempers

intressant.berätta gärna mer under mötet! Maria Edström

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: