Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Sabuni svarar Åström och Kakabaveh

2011-09-16 | Nyamko Sabuni padlock

OPINION

Mycket görs, men mer behöver göras kring arbetet med att förhindra tvångsäktenskap. Det skriver jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i ett svar till Gertrud Åström och Amineh Kakabavehs öppna brev i ämnet.

Nyamko Sabuni är Jämställdhetsminister(FP).

Jag fick under sommaren ett öppet brev av Gertrud Åström och Amineh Kakabaveh kring arbetet med att förhindra tvångsäktenskap. Jag är glad över att frågan fortsätter att uppmärksammas. Mycket görs redan och mycket mer behöver att göras.

Redan under föregående mandatperiod fick en särskild utredare i uppdrag att göra en samlad översyn av relevant lagstiftning och lägga fram de förslag till författningsändringar som behövs för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Utredningens slutsatser ska redovisas i maj 2012 och då avser jag att gå vidare. Barn- och tvångsäktenskap är inte acceptabelt.

Regeringen har under den tid som utredningen pågår vidtagit ytterligare åtgärder för att öka kunskapen om dessa frågor och förstärka myndigheternas arbete och insatser. Över 30 000 exemplar av broschyren Får jag gifta mig med vem jag vill? har på 6 månader spridits i landet och Länsstyrelsen i Östergötland har uppdraget att sprida information direkt till unga genom satsningen Dina rättigheter/Kärleken är fri.

Den har hittills nått mer än 50 000 unga. Lagstiftning när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap kommer inte enskilt att kunna förebygga dessa äktenskap, det måste åtföljas av attitydförändrande åtgärder. Regeringens arbete bedrivs därför i båda dessa spår – och jag uppskattar att även ni håller debatten levande.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: