Fler svenskar i arbete

2011-09-16 | FemPers padlock

EKONOMI

I augusti var 4 721 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 111 000 jämfört med för ett år sedan. Samtidigt minskade antalet arbetslösa med 34 000 till 336 000 personer vilket ger en arbetslöshet på 6,6 procent.

Antalet arbetade timmar ökade med 3,0 procent jämfört med augusti 2010. Säsongrensade data visar på en ökad sysselsättning och en minskad arbetslöshet, om än i lägre takt än tidigare.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: