Gunilla Sköld Feiler och Dror Feiler.

Dynamostipendiet till genreblandande Tegen2

2011-09-16 | Ida Ali padlock

KULTUR

FAKTA/DYNAMOSTIPENDIET

Med Dynamostipendiet vill Bildkonstnärsfonden stödja den som på eget initiativ skapar nya arenor inom vår samtida bild- och formkonst. Stipendiaten behöver inte själv vara konstnär, däremot måste verksamheten vara viktig för bild- och formkonstnärer och skapa nya möjligheter för konstnärerna att möta sin publik. Stipendiet delas ut de år då styrelsen anser att det finns lämpliga kandidater och beloppet har från år 2010 höjts från 100 000 kr till 150 000 kr.

Bildkonstnärsfondens motivering till valet av stipendiat:

”Tegen2 har sedan starten 2006 varit en plattform för ett brett konstbegrepp där olika konstnärliga genrer och generationer möts.[…] Tegen2 skapar det rum konstnärerna själva saknat på den etablerade konstscenen. Tack vare ett brett lokalt och internationellt nätverk har de verkat för nya möten mellan olika sorters konstnärer, konstverk och publik. Genom ett stort ideellt engagemang har de lyckats med ambitionen att skapa ett rum där skilda estetiska och politiska perspektiv ger en mångfacetterad bild av världen.”

Besök Tegen2:s hemsida: www.tegen2.se

Med pompa och ståt mottog den 9 september konstnärerna Gunilla Sköld Felier och Dror Feiler Dynamostipendiet för arbetet med konstnärsarenan Tegen2 i Stockholm.

Cirka 200 personer hade kommit för att delta under utdelningen av stipendiet och samtidigt ta del av kvällens vernissage – grupputställningen In the face of risk. Stipendiesumman som erhölls var 150 0000 kronor.

– Det finns alldeles för många förutfattade meningar inom konstnärsvärlden. För att komma hit krävs det en nyfikenhet och jag vill tacka alla som haft den nyfikenheten, sade Gunilla Sköld Felier i sitt tacktal.

Vad betyder det här priset?

– Ett erkännande av verksamheten. Att den har kommit till kännedom och att de uppskattar Tegen2:s linje som handlar om att skildra vår komplexa värld. Dels genom de kontakter vi har i Sverige men också på det globala planet, säger Gunilla Sköld Feiler.

Hon betonar också att ambitionen med Tegen2 är att bjuda in till ett processkapande.

– Man behöver inte vara rädd för att man inte ska förstå sig på konst. Det handlar om att bjuda in till nyfikenhet, där frågor skapas. Att få folk att känna och reagera. Det krävs inga förförståelser, svar eller lösningar som många tror.

Gunilla Sköld Felier sade även i sitt tacktal att hon uppskattar de politiskt aktiva som söker sig till Tegen2 och konstkritikerna som framfört sina åsikter. Hon menar att det är viktigt att folk uttrycker vad de känner. Det leder till utveckling av verksamheten.

Sköld Feilers förhoppning är att den konstnärsdrivna scenen kommer att betraktas med större seriositet. Att den ska konstbevakas på samma sätt som de kommersiella gallerierna. Det är innehållet som räknas och inte ägandeformen. Man ska heller inte dalta med de konstnärsdrivna, utan ge dem en match och våga ifrågasätta, menar hon.

– Det som väcks inom en person kan aldrig och får aldrig benämnas i termer av rätt eller fel, avslutar hon.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: