Chefer måste balansera arbetet

2011-09-16 | padlock

EKONOMI

Startskottet var att 17 sjuksköterskor sa upp sig i Uppsala. De var missnöjda med sina arbetsvillkor och upplevde en obalans mellan arbetsuppgifter och resurser, mellan ansträngning och belöning.

– Det går inte att spara på folk och samtidigt behålla samma arbetsuppgifter. Det får konsekvenser för hälsa och välbefinnande.

Det säger Magnus Sverke och Gunnar Aronsson, professorer i psykologi vid Stockholms universitet, till nättidningen arbetsmiljöforskning.se

De har nu fått 4,2 miljoner kronor från Afa Försäkring för att ta reda på hur chefer kan organisera arbetet för att främja personalens hälsa. Studien ingår i Afa Försäkrings satsning Arbetslivsinriktad rehabilitering.

Forskningsprojektet Magnus Sverke och Gunnar Aronsson initierar ska lära chefer och medarbetare vikten av balans i arbetet. Det handlar om en balans som utgår från arbetsmiljöforskningens kunskap om balansen mellan krav och kontroll, arbete och vila, ansträngning och belöning.

– I krav och kontroll ställs kraven mot de resurser som finns för att utföra arbetet. Blir uppgifterna för stora, för monotona eller till exempel för många förlorar man kontrollen över sitt arbete. Arbete och vila är förhållandet mellan återhämtning och arbetets intensitet, säger Magnus Sverke till arbetsmiljöforskning.se

– Arbetsmiljö och verksamhet är två sidor av samma mynt, men tyvärr har det varit svårt att få genomslag för den tanken, fyller Gunnar Aronsson.

arbetsmiljöforskning.se

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: