Bild från omslaget till ICRC:s broschyr Health Care in Danger.

Sjukvårdspersonal attackeras allt oftare i krig

2011-08-26 | Gerda Christenson padlock

UTRIKES

Enligt internationell rätt får sjukhus och sjukvårdspersonal inte angripas i krig och konfliktsituationer. Men just sjukvårdspersonal blir allt oftare mål för attacker, visar en ny rapport från Röda Korsets internationella kommitté.

FAKTA/Internationell rätt

Internationell humanitär rätt grundas på Genèvekonventionerna. Där ingår bland annat:
• Hälso- och sjukvården ska respekteras och skyddas i alla lägen och får inte vara mål för attacker.
• Skyddande emblem som Röda Korset, Röda halvmånen och röda kristallen markerar medicinska enheter som under alla omständigheter ska respekteras.
• Lätta vapen för självförsvar eller försvar av de sårade och sjuka (mot exempelvis banditer) är tillåtna på vårdinrättningar. All annan förekomst av vapen äventyrar anläggningens neutrala status.
• Sjukvårdsinrättningar förlorar sin skyddsstatus om de används för att begå ”handlingar som är skadliga för fienden”.
• I ”handlingar som är skadliga för fienden” ingår att använda sjukvårdinrättningar för att gömma oskadade stridande, för att lagra vapen eller ammunition, som militära observationsposter eller som en sköld för militära aktioner.

(Med hälso- och sjukvården avses sjukhus, kliniker, första hjälpen-inrättningar, ambulanser och andra stödfordon, personal, anställda vid Röda Korset/Röda halvmånen-rörelsen inklusive volontärer, militära sjukvårdsanläggningar inklusive personal samt sjukvårdsinriktade ideella organisationer.)

Källa: ICRC

"Ett av de första offren i krig är sjukvården." Det säger Marco Baldan, chefskirurg för Röda Korset internationella kommitté (ICRC). Bakgrunden är att ICRC under en period av två och ett halvt år har studerat konflikter i 16 länder. Sammanställningen redovisades i en rapport tidigare i sommar. Med utgångspunkt från den sammanställningen har ICRC nu även gjort rapporten Health Care in Danger – Making the Case. Syftet är att sprida information om ökningen av angrepp mot sjukvårdspersonal för att få alla inblandade parter att ta hoten på allvar.


Fyra typer av angrepp

ICRC:s rapport visar att sjukvården råkar ut för många oavsiktliga angrepp, men också att allt fler medvetet och avsiktligt attackerar sjukvårdsanläggningar och sjukvårdspersonal. ICRC har identifierat fyra olika typer av angrepp mot sjukvårdsanläggningar och sjukvårdspersonal:

Den första typen är medvetna attacker för att beröva motståndaren läkarhjälp, och därmed vinna militära fördelar. Det kan också vara attacker för att terrorisera lokalbefolkningen genom att förstöra sjukvården.

Den andra avsiktliga typen av attack är utifrån politiska, religiösa eller etniska skäl, snarare än för att få militära fördelar.

Den tredje typen är när en attack mot militära mål oavsiktligen drabbar sjukvården – så kallad collateral damage. Det är vanligt när man attackerar mål i tätbefolkade områden eller storstäder.

Den fjärde och kanske vanligaste typen är plundring av läkemedel och sjukvårdsutrustning. Ibland sker plundringen i rent kriminellt syfte. Men syftet kan också vara att krossa infrastrukturen för att bryta ner motstånd.

Till allt som beskrivs i broschyren tar ICRC genomgående upp konkreta exempel från de 16 länder de undersökt.


Våld mot sjukvårdspersonal

I våldet mot läkare och annan sjukvårdspersonal ingår bland annat trakasserier, hot (inklusive dödshot), rån, övergrepp, mord, kidnappning samt att arrestera och fängsla personal för att hindra dem från att utföra sina arbetsuppgifter. Det är inte ovanligt att läkare kidnappas med krav på lösen. Många lever under ständigt hot.

Den slutsats ICRC drar av undersökningarna är att angreppen mot sjukvårdsanläggningar och sjukvårdspersonal har ökat kraftigt.

– Det är helt klart en trend av att inte ha respekt för sjukvård – och ännu viktigare för oss är att ingen verkar bry sig om det, säger ICRC:s generaldirektör Yves Daccord till BBC.

– För några år sedan blev det ett ramaskri om en ambulans besköts, eller ett sjukhus togs av beväpnade styrkor, eller en läkare greps. Men nu verkar ingen – varken folk, regeringar eller väpnade grupper – bry sig längre.

World Medical Association välkomnar i ett pressmeddelande ICRC:s rapport. WMA betonar att även de, tidigare i år, har uttryckt sin oro över de växande hoten och angreppen mot läkare och annan sjukvårdspersonal i krig och konfliktsituationer. WMA tog då upp att medicinsk personal attackerats, skadats och dödats i Mellanöstern, Mexiko, Indien och Afghanistan.

ICRC har i samband med publiceringen av den nya rapporten startat en fyra år lång kampanj för att skapa en bred enighet kring att våld mot sjukvårdspersonal är en av de viktigaste humanitära frågorna i dag och att våldet måste stoppas.


Läs hela rapporten Health Care in Danger – Making the Case.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: