Hemmafruar deprimerade

2011-08-26 | Simone Lindsten padlock

EKONOMI

Aktiva, välutbildade mammor drabbas i mindre utsträckning än hemarbetande mammor av depressioner och det visar sig vara särskilt bra för döttrarna att deras mammor jobbar. Enligt en studie från University College i London påverkas barns emotionella utveckling inte negativt av sina mödrars yrkesarbete. Tvärtom är det ideala för barnen att båda föräldrarna jobbar under förutsättning att den dagliga bortovaron från hemmet inte blir alltför lång.

En snabb rundringning bland svenska forskare visar att det inte finns någon motsvarande svensk studie. Det beror mest på att de allra flesta svenska mammor numera arbetar utanförhemmet även när barnen är små. Däremot visade Ylva Elvin Nowaks doktorsavhandling ”I sällskap med skulden” från år 2001 att en del yrkesarbetande mammor känner skuld, när de inte tycker att de lyckas kombinera jobb och familj på ett bra sätt. Dessa kvinnor tenderar att ställa (orimligt?) höga krav på sig. De vill vara både perfekta mammor och framgångsrika yrkeskvinnor, någon som sällan är möjligt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: