No Borders möte vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet ska öka förståelsen för asylsökande.

"Frontex jagar folk som flyr hit"

2011-08-26 | Lina E Johansson , Sara Molander padlock

UTRIKES

Att resa in i EU är en självklarhet för vissa – en omöjlighet för många andra. Just nu pågår ett stort möte i Bulgarien för att protestera mot EU:s gränspolitik. Nätverket No Border mobiliserar för en värld där alla har rätt att röra sig fritt oavsett nationalitet.

FAKTA NO BORDER

Ett nätverk av individer och oganisationer från hela världen som kämpar för allas rätt att röra sig fritt. De är emot att migranter behandlas illa, görs till brottslingar och nekas en rättsäker asylprocess. De önskar en värld utan gränser.

Nästa sommar kommer No Border att ordna ett läger i Stockholm.

På brunbränt gräs står färgglada tält uppställda. Dimmiga berg ramar in det öppna fältet, små tegelhus ligger utspridda runtom. I utkanten vallar en kvinna sin ko och en kärra dragen av en häst skramlar förbi.

En het vind rycker tag i en vit tältduk med ett rött kors. Bakom tältduken har Ronja Liljedahl just tagit sig an en blödande tå. Hon är en av sex i sjukvårdsteamet från Socialistiska läkare som deltar i mötet som det europeiska nätverket No Border arrangerar.

– Vid gränser blir rasismen tydlig. Var du är född avgör om du har rätt att passera. Det är ett vidrigt tankesystem, alla människor är lika mycket värda och borde ha samma rätt att röra sig fritt, säger Ronja Liljedahl.


Militariserad gräns

250 asylrättsaktivister med 20 nationaliteter har samlats i byn Siva Reka i sydöstra Bulgarien för att under fem dagar protestera mot de omfattande förändringarna i landets gränspolitik. För att få vara en del av Schengensamarbetet måste Bulgarien stärka sina gränser mot Turkiet. Nya flyktingförvar byggs, övervakningstorn konstrueras och ett samarbete med EU:s gemensamma gränspolis Frontex har redan inletts.

– Frontex jagar folk som flyr hit. Människor dör vid EU:s gränser när de försöker ta sig till Europa. Det tror jag inte många i Sverige bryr sig om, säger Ronja Liljedahl.


Utbyte av erfarenheter

Under mötet kommer workshops, aktioner och demonstrationer att hållas. I fokus står arbetet mot militariseringen av EU:s gränser, kriminaliseringen av asylsökande och utnyttjandet av migranter som billig arbetskraft.

Informationsmöten och filmvisningar arrangeras runtom i traktens byar. Med en film om bulgariska migranters situation i Holland hoppas nätverket öka förståelsen för asylsökande i landet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: