Feministiskt Perspektiv har kommit ut varje vecka sedan 7 januari i år.

Feministiskt Perspektivs presstödsansökan inlämnad

2011-08-26 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

I måndags lämnade Feministiskt Perspektiv in första ansökan till Presstödsnämnden. Tidningen söker presstöd för 2 000 prenumeranter för 2011 baserat på första halvårets prenumerationssnitt.

– Intyget från Tidningsstatistik kommer senare i veckan men utifrån våra egna beräkningar har vi goda chanser att kvalificera för presstöd för 2 000 prenumeranter. Till nästa ansökan hoppas vi kunna söka för 3 000 prenumeranter, säger Feministiskt Perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt.

Över 3 500 personer har registrerat sig för prenumeration, i dagsläget har över 2 500 prenumeranter betalat och tillströmningen är alltjämt god trots att marknadsföringsinsatserna varit små.

– Nu ska det bli spännande att se på vilken nivå Presstödsnämnden avser att kompensera för driftskostnaderna för webbtidning, säger Bratt.


Andra webbtidningen som söker stöd

Tidigare har endast en tidning i Sverige kvalificerat sig för Presstöd för webbutgivning, veckotidningen Politiken.se I deras fall har nämnden ansett att tidningen kvalificerar sig för 55 procent av ett presstöd då man inte har samma tryck- eller distributionskostnader som en papperstidning.

– Vi menar att att det finns en rad distributionskostnader kopplade till webbutgivning som inte finns för papperstidningar. Som en jämförelse kan du exempelvis trycka en tidning i tabloidformat på en tryckpress från början av 90-talet eller ännu äldre, men du kan inte använda motsvarande webbpubliceringsverktyg för att nå ut till dagens webbkonsumenter. Funktioner, krav och möjligheter ställer ständiga krav på vidareutveckling. Inte minst är marknaden underutvecklad när gäller att koppla tillgänglighet och prenumerationsavgifter, att ta betalt helt enkelt, menar Bratt.

Feministiskt Perspektiv hoppas att erhålla ett helt presstöd:

– Vi kan ju inte tvingas vara sämre än papperstidningarnas webbutgåvor bara för att vi är en prenumererad tidning. I en framtid är det helt rimligt att söka och få presstöd för såväl rörlig bild och podradio, men i dagsläget söker vi endast för rena spaltmeter text och bild i enlighet med den nuvarande förordningen, fortsätter Bratt.

Belagd med högre moms

En annan fråga som har varit uppe till diskussion under året är att Feministiskt Perspektiv, som enda presstödssökande tidning i Sverige, belagts med 25 procent moms av Skatteverket. Detta med hänvisning till att tidningen, på grund av att den inte ”kan hållas i handen” anses vara en tjänst och inte en vara. Nämnden hade redan under förra hösten upp frågan om Feministiskt Perspektivs momssats och då rätten till presstöd är reglerat i grundlagen ansåg nämnden att tidningen skulle uppge den högre momsen som en kostnad i ansökan.

– Det känns ju inte klokt att behöva söka presstöd för en högre momssats än andra tidningar, men frågan är het och tangerar en rad andra områden som rör utgivning. Och vad händer om du läser din tidning på en läsplatta? Blir det en vara då, undrar Bratt.

Skatteverket hänvisar i sitt beslut till ett EU-direktiv om varor och tjänster och sedan beslutet fattades har en enig Riksdag ställt sig bakom att försöka riva upp direktivet då det krockar med såväl grundlagen som de mediepolitiska ambitionerna.

Hela presstödet är under utredning vilken väntas vara klar 2016.

– Naturligtvis är det svårt för grundlagen att hänga med i svängarna då utvecklingen på nätet går så snabbt, alla som arbetar med medier är ju medvetna om att det är stora förändringar på gång. Däremot förvånade det mig att Skatteverket hade en så bestämd uppfattning i frågan, säger Bratt.

Presstödsnämnden kommer att behandla Feministiskt Perspektivs ansökan för 2011 på sitt möte den 21 september.

– Det ska bli mycket intressant att se vad nämnden gör för bedömning eftersom det också är en fingervisning inför nästa års ansökan som ska vara inne redan den 14 oktober. Vi har också noterat ett stort intresse från andra medieaktörer, både vad gäller betalningsgrad för tidningar på nätet och hur nämnden ställer sig till utvecklingen av webbpublikationer, säger Anna-Klara Bratt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: