Feminister i dialog om upplopp

2011-08-26 | FemPers padlock

UTRIKES

Facebook-gruppen Rotis not Riots bildades den här veckan för att uppmuntra till dialog, särskilt bland kvinnor, kring våldet och förstörelsen under upploppen i England tidigare den här månaden.

Roti är en lek med bokstäverna i det engelska ordet för upplopp - riot. Samtidigt är det en sorts indiskt, ojäst bröd som symboliserar skapande i stället för förstörelse, enligt initiativtagarna till gruppen – feministerna Liz Kelly, Aisha Gill, Gurpreet Virdee, Sasha Bhat och Nadje Al-Ali.

De vill varken fördöma alla som deltog eller romantisera våldet, utan söker förstå den historiska kontext som ledde fram till upploppen, bankkrisens påverkan, nedskärningar, konsumtionskultur, polispolitik och skärningspunkter mellan ras och klass:

”För att göra det måste vi också titta på vilken roll vissa maskulinitetsbegrepp spelar, särskilt de som bygger på ”gatu”-kultur, våld, krigföring och militarisering. Därigenom hoppas vi kunna belysa hur upploppen förhåller sig till andra former av våld, inklusive könsrelaterat våld och asocialt beteende.”

Women’s eNews Charlotte Cooper har gått igenom inläggen i gruppen, och betraktar dem som utlopp för ilskan över illa skrivna kommentarer i andra medier där deltagarna i upploppen demoniseras. Vad resultatet än blir välkomnar hon diskussionerna inom gruppen för deras progressivitet och feministiska perspektiv. Cooper uppmärksammar också att Rotis not Riots redan tagit viss ställning genom att backa upp en kampanj mot beslutet av en London-kommun att vräka en mamma och hennes 8-åriga dotter för att hennes son deltog i upplopp.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: