EUs kvinnolobby glömmer inte löften om jämställdhet

2011-08-26 | Gunnel Johnson padlock

EKONOMI

The European Women's Lobby (EWL) är EU:s största paraplyorganisation för kvinnorörelsen. Medlemmar i EWL är nationella medlemsorganisationer, s k nationella koordinater, vilka i sin tur innefattar nationella och regionala föreningar och organisationer, och Europeiska och internationella nätverk.

Sammanlagt har EWL cirka 2 500 medlemsorganisationer i 27 EU-länder och tre av EU:s kandidatländer. Sveriges Kvinnolobby är den svenska koordinaten i EWL.

En av grundpelarna inom EU är den fria rörligheten inom unionen. För att uppmärksamma och markera att denna rättighet nu fyller 20 år har Europeiska kommissionen nyligen föreslagit att 2013 utnämns till ”European Year of Citizens”.

Förslaget välkomnas av European Women’s Lobby - EWL - men uppmanar EU att inte tappa länken mellan EU-medborgarskap och jämställdhet.

European Women’s Lobby – EWL – föddes ur en konferens 1987 där 120 kvinnor representerande 80 olika organisationer med 50 miljoner medlemmar – enades om värdet av att skapa en organisation för att säkerställa att kvinnors rättigheter skyddas och förstärks inom enskilda länder och inom EU. Konferensen uppmanade också Europeiska kommissionen att stödja och underlätta detta, vilket den också gjorde 1990.

EWL uppmanar nu kommissionen att se förslaget om att göra 2013 till ”European Year of Citizens” som ett gyllene tillfälle att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, speciellt inom offentligt beslutsfattande.


Vill se bindande åtgärder

Idag är mindre än en fjärdedel av ministrar och parlamentsledamöter i EU-länderna kvinnor. Inom själva EU-styret är ungefär en tredjedel av kommissionärer och ledamöter kvinnor. Detta innebär att man kan ifrågasätta hur representativt styrda EU-medborgarna är. EWL uppmanar nu till bindande åtgärder för att uppnå 50/50 både nationellt och europeiskt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: