En okunnig vård riskerar att göra de sjuka sjukare, menar debattören.

Deltid på grund av stress

2011-08-12 | FemPers padlock

INRIKES

Idag jobbar 40 procent av alla landstingsanställda sjuksköterskor deltid. När Sveriges radio Ekot ringde runt till alla Vårdförbundets avdelningar svarade 19 av de 21 avdelningarna att de känner igen att landstingsanställda sjuksköterskor självmant går ner i arbetstid på grund av det hårdnade arbetsklimatet.

Lisa Lindberg, sjuksköterska på barnakuten på Karolinska sjukhuset, är en av dem som valt att jobba mindre. Hon berättar för Ekot om arbetssituationen på barnakuten.

– Personalen går på knäna. Man känner ju att man får sömnsvårigheter och att man ständigt går med en stress i kroppen. Men det är ingen av de cheferna man har som lyssnar på en.

En annan utveckling är att nyutexaminerade sjuksköterskor redan från start inte vill jobba heltid. Ekot berättar att en anledning kan vara att det hårda schemat inte ger möjlighet till återhämtning. Det gäller inte bara unga småbarnsmammor, utan också ensamstående kvinnor som vill hinna med något mer i sitt liv än arbete, menar Kristina Fluur Hedman, ordförande för vårdförbundet i Jämtland.

– Man är så pass upplåst och uppknuten i vården i dag att man inte hinner med sitt liv, upplever de flesta. Då går de ner i tid – 90, 80, 75 procent.

På Sveriges kommuner och landsting uppger arbetslivschefen Britt-Inger Kainäs till Ekot att det inte går att veta hur mycket deltiden ökat, eller varför kvinnor väljer deltid idag, eftersom det inte finns något tidigare material att jämföra med.

Men Vårdförbundets tidning Vårdfokus har redan för flera år sedan skrivit om hur grupper bland medlemmarna inte orkat jobba heltid, exempelvis de som har blandad natt- och dagtjänst.


Källa: Sveriges radio Ekot, Vårdförbundet

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: