Anställda nobbar privatisering

2011-08-12 | Gerda Christenson padlock

INRIKES

Moderaterna i Västervik vill privatisera handikappomsorgen. Men nu har 43 av de cirka 60 anställda valt att stanna inom kommunen, vilket gör privatiseringen svårgenomförd.

Moderaterna i Västerviks kommun vill skära ner på handikappomsorgen i Gamleby. Den kostar för mycket, menar ordföranden i socialnämnden Marie-Louise Lundgren (M). Därför ska omsorgen privatiseras. Det privata företag som ska ta över driften förväntas kunna ta ut vinst samtidigt som de måste hålla en budget 10% lägre än vad omsorgen kostar idag.

En sådan ekonomisk kalkyl gör att många av de idag kommunalt anställda riskerar att förlora jobbet. Och nu säger de anställda nej till privatiseringen. Av de cirka 60 anställda har 43 redan skrivit på en lista att de vill vara kvar i kommunal tjänst. Det berättar Sveriges radio P4 Kalmar i en serie reportage.

– Det känns tryggare. Man får med sig semesterdagar och anställningsåren behåller man, säger Margareta Lindell, anställd på dagcentret i Gamleby.

Att vara kvar i kommunen innebär att de måste vara beredda att omplaceras till annan ort och/eller annan del av omsorgen. Men det känns säkrare, menar undertecknarna, än att riskera att bli arbetslös från det privata företaget.


Vill inte ha privatisering av vård och omsorg

De flesta av underteckningarna är dessutom principiellt emot en privatisering av vård och omsorg. Det gäller de anställda på dagcentret som intervjuats av Sveriges radio P4.

– Jag tycker inte man ska privatisera omsorg över huvud taget. Sjukvård och omsorg tycker jag ska vara i kommunens regi, eller landstingets då, säger Maria Marberg.

– De här bolagen går in, de tjänar väldigt mycket pengar. Och jag känner så mycket för omsorgstagarna och vill inte jobba för de här bolagen, säger hennes arbetskamrat Madeleine Sundqvist.

Moderaterna är missnöjda med personalens agerande. Marie-Louise Lundgren (M) menar att personalen borde ha avvaktat, tills de vet vad det privata företaget erbjuder. Men socialdemokraterna och vänsterpartiet i kommunen håller med de kommunalanställda om att det handlar om ideologi.

– Varför ska privata aktörer komma in och tjäna pengar på sjuka människor? Vi ser inte att det finns något annat än ideologi i det här beslutet, säger Angelica Katsanidou (S), andre vice ordföranden i socialnämnden.


Ingen konsekvensbeskrivning

Åsa Andersson är brukare på dagcentret, och hon har lätt att få kontakt med nya människor. Men flera av hennes kamrater på dagcentret i Gamleby är autistiska, och har problem att knyta nya kontakter. De behöver lång tid på sig, och är beroende av att möta samma vårdare varje dag. Många blir oroliga när något går utanför deras vardagsrutiner. Därför tycker Åsa Andersson att det är viktigt att centret får fortsätta ha samma personalstyrka som idag.

Men varken brukarna eller personalen har tillfrågats om sin syn på privatisering. Det finns heller ingen konsekvensbeskrivning som kunnat vara till hjälp, så att en eventuell privatisering kunde planeras på ett sätt som skulle fungera för de berörda.

Ordföranden i socialnämnden Marie Louise Lundgren (M) säger till Sveriges radio P4 att anledningen till privatiseringen helt enkelt är att handikappomsorgen i Gamleby gått med underskott. Därför valde moderaterna dagcentret och gruppbostäderna i Gamleby som lämpliga objekt att lägga ut på entreprenad. Varför omsorgen går med underskott känner hon inte till.


Källa: Sveriges radio P4 Kalmar

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: