Vårdförbundet vill få en diskussion om jämställdhet och löner.

Region Skåne: Kvinnolöner ska vara kvinnolöner

2011-07-15 | Gerda Christenson padlock 1

EKONOMI

I måndags tecknade Region Skåne lokalt avtal med Vårdförbundet. I avtalet ingår en särskild formulering, där Region Skåne skriver att i löneförhandlingar ska kvinnojobb i vården jämföras med andra kvinnojobb i vården. Med andra ord: lön efter kön.

I avtalet upprepas formuleringen om att kvinnojobb i vården ska jämföras med andra kvinnojobb i vården två gånger. Texten är skriven av arbetsgivaren Region Skånes förhandlingschef Gösta Rehnstam och den exakta formuleringen lyder: ”Region Skåne anser att naturliga jämförelsegrupper för Vårdförbundets medlemmar utifrån arbetsuppgifter och utbildning är andra kvinnodominerade grupper i vården med medellång utbildning.”

Om flera avtal formulerades så, skulle löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige snabbt öka. För att minska löneskillnaderna måste kunskap och kompetens tvärtom mätas oavsett kön. Feministiskt Perspektiv ringer upp Vårdförbundets lokalavdelning i Skåne och frågar hur de kunde gå med på att skriva under ett sådant avtal.

– Det var en besvärlig situation, säger Susi Nilsson, som sitter i styrelsen för Vårdförbundet Skåne. Om vi inte hade skrivit på så hade vi inte fått ett papper på att det är så här arbetsgivaren resonerar. Det var en strategi att vi skrev på att vi är oeniga om detta.Susi Nilsson i Vårdförbundets avdelning Skåne.


Arbetsvärdering – men jämfört med vem?

Det som hindrar jämställda löner är ofta just frågan om vilka yrkesgrupper som kan jämföras. Vårdförbundet vill jämföra sina medlemmar med medicinsktekniska ingenjörer. I förhållande till medicinsktekniska ingenjörer är Vårdförbundets medlemmars arbetsuppgifter och utbildning högre värderade – ändå får de lägre lön. Men Region Skåne vill inte jämföra med medicinsktekniska ingenjörer. I avtalet skriver Region Skåne att det inte går att göra en sådan lönejämförelse, eftersom marknaden vill betala mer för tekniska yrken.

– Enligt jämställdhetslagen ska vi kartlägga likvärdiga arbeten, men lagen är inte spetsig nog, säger Susi Nilsson. Den är inte skriven så att man lätt kan jämföra. Man blir så förbannad när man sitter där, fortsätter hon.

Susi Nilsson berättar att lokalavdelningen har diskuterat strategier fram och tillbaka. Om arbetsgivarna bara kan säga att de gör en annan värdering, hänvisa till att ”marknaden styr” och att kvinnor ska jämföras med kvinnor, hur ska då jämställda löner någonsin kunna uppnås?

Vad ska ni göra nu då?

– Det måste bli en diskussion om detta. Vi i Sverige säger att vi ska ha ett jämställt samhälle, vi skriver jämställdhetsplaner, och ändå blir det så här, säger Susi Nilsson. Det måste bli en samhällelig fråga, att vi kan inte ha det så här, och alla måste göra nåt, inte bara tro att blir jämställt av sig självt.

För Vårdförbundets medlemmar i Skåne blir det snarare tvärtom. Avtalet nu gör att lönegapet i faktiska pengar ökar mellan sjuksköterskor och läkare – den grupp de tidigare jämförts med.Pia Arndorff, vice ordförande i Vårdförbundet.
Foto: Ulf Huett

Jämställdheten hamnar långt ner

Vårdförbundet centralt håller med sin lokalavdelning i Skåne om att något måste göras.

– Jämförande löner är oerhört viktigt, säger Pia Arndorff, vice ordförande i Vårdförbundet. Särskilt för dem av våra medlemmar som jobbar inom kvinnodominerade yrken.

Pia Arndorff betonar att det måste finnas offentliga dokument, så att arbetsgivarna tvingas stå för vad de driver. Region Skåne är en stor arbetsgivare, som dessutom är politiskt styrd.

– Det är viktigt att inte tillåta att arbetsgivarna bara säger sånt här i slutna rum. Vi kommer ingenstans om vi jämför olika kvinnogrupper inom vården med varandra. Vi måste kunna jämföra med män också.

Men det är svårt att veta hur man ska få till en könsneutral värdering av kunskap och kompetens. Vårdförbundet centralt svarar som lokalavdelningen i Skåne, att de vill lyfta debatten i samhället för att kunna ändra kvinnors lägre löner.

Men hur ska det gå till?

– Det är det som är problem. Av nån anledning hamnar alltid jämställdhet långt ner. Vi måste få en öppen diskussion. Det finns, tror jag, en okunskap i samhället om vilka löner vi faktiskt har.

Pia Arndorff tar upp statistik om kvinnors lägre löner och säger att det är en mänsklig rättighet att ens kunskap och kompetens ska bedömas oavsett kön.


Det var inte meningen?

Om kvinnor bara jämförs med kvinnor ökar löneskillnaderna – särskilt om ett land har en starkt könsuppdelad arbetsmarknad, som Sverige. Feministiskt Perspektiv ringer upp arbetsgivaren Region Skåne, för att fråga vad de egentligen tänkt med sin formulering om att bara jämföra kvinnojobb i vården med andra kvinnojobb i vården. Presstjänsten har inga svar att ge, utan hänvisar till förhandlingschefen.

– Det är bäst att Gösta själv får svara på vad han menade med det där.

När Feministiskt Perspektiv till slut når Gösta Rehnstam, Region Skånes förhandlingschef, är han mycket besvärad över frågan, och menar att allt är ett missförstånd.

Men det står ju uttryckligen i avtalet att Region Skåne anser att ”naturliga jämförelsegrupper” är ”andra kvinnodominerade grupper i vården”?

– Jo, när du läser det så, då låter det inte som vi menar. Vi prioriterar kvinnor i löner.

Men varför har ni då krävt jämförelser mellan kvinnodominerade yrken?

– Det är ett misstag. Det är beklagligt att vi skrivit på det sättet.

Tar ni tillbaka formuleringen?

– Nej, men det hela är ett missförstånd. Uppenbarligen har den skrivningen missförståtts av andra, utomstående, utanför Region Skåne. Här vet vi vad vi menar när vi formulerar det så. Vi har under lång tid arbetat med jämställda löner.

Var kommer formuleringen om kvinnodominerade yrken ifrån? Är det inte du som skrivit den?

– Jo, men det är ett syftningsfel bara, ingenting som borde bli uppståndelse kring.

Gösta Rehnstam menar att formuleringen inte kommer att ha någon betydelse, trots att Region Skåne har krävt att den ska stå i avtalet på flera ställen. Avtalet kommer heller inte att skrivas om, oavsett vilken av Gösta Rehnstams förklaringar Region Skåne väljer; att det är de som skrivit fel eller att texten feltolkas av andra.

Men oavsett vilka andra följder formuleringen i avtalet får, hoppas Vårdförbundet både centralt och lokalt att Region Skånes avtalsformulering ska lyfta den debatt de efterfrågar: När och hur ska kvinnors och mäns löner bli jämställda?

– Det är fullständigt horribelt att ingenting händer, det är som att det är okej att vi fortfarande inte har jämställda löner i Sverige, säger Pia Arndorff på Vårdförbundet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20110715 - Rosa Lundmark

Man tror att det är ett aprilskämt men uppenbarligen dagens verklighet i Sverige! Vi har oerhört långt kvar till jämställda löner. Men kampen måste föras vidare tills den är vunnen.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: