Mer migration än väntat

2011-07-15 | FemPers padlock

UTRIKES

FYRA REKOMMENDATIONER FRÅN OECD

  • Se till att allmänheten får veta hur det faktiskt ser ut, att de flesta migranter är väl integrerade i ekonomier och samhällen. Att påstå något annat underminerar rätten till lika möjligheter för migranter och deras barn.
  • Bredda samarbetet med ursprungsländer och mellan regeringar och arbetsgivare för att förbättra rekryteringen av legala migranter, minska den illegala migrationen och ge ekonomisk skjuts åt utvecklingsländer.
  • Stärk integrationsansträngningar och se det som en långsiktig investering, inte en kortsiktig kostnad.
  • En chans att lyckas – medborgarskap bör underlättas och uppmuntras för att garantera alla lika rättigheter.

Migrationen i världen minskade mindre än vad många förväntade sig med tanke på den globala ekonomiska krisens allvar. Detta enligt OECD:s omfattande och årliga migrationsrapport, 2011 International Migration Outlook. OECD drar slutsatsen att det kan bero på den demografiska utvecklingen, framför allt i Europa, där åldrande befolkningar och minskat barnafödande betyder fortsatt efterfrågan på arbetskraft.

När rapporten presenterades i Bryssel i veckan konstaterade OECD:s generalsekreterare Angel Gurría att efterfrågan på arbetskraftsinvandring kommer att öka igen:

– Globaliseringen och åldrande befolkningar gör att vi kan säga det med visshet. Regeringar måste göra mer för att utveckla lagliga kanaler för arbetskraftsinvandring och främja en bättre användning av migranters färdigheter.

Minskad migration sammanföll med brist på jobb, vilket slagit särskilt hårt mot unga migranter, liksom byggnads-, finans- och detalhandelsanställda. Å andra sidan har sysselsättningen ökat inom utbildning, hälsa, äldreomsorg och hemtjänster. Fler kvinnor har kommit in i arbetskraften för att kompensera att män som migrerat förlorat sina jobb.

I de flesta OECD-länder är det något fler migranter än infödda som startar nya företag, och deras företag skapar nya jobb i betydande antal.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: