Gun-Britt Mäkitalo från Kiruna, aktiv i Kvinnor för fred

Fredsveteran protesterar mot krigsövningar i Norrbotten

2011-07-15 | Karin Råghall padlock 1

INRIKES

Kvinnor för fred i Kiruna var bland de första som slog larm när Norrbotten började säljas ut för militära krigsövningar. Nu har fler fått upp ögonen för hur det tidigare neutrala Sverige låter krigsmakter som USA och Nato öva krig på norrbottnisk mark.

FAKTA/Internationellt aktionsläger

Den 22-29 juli organiserar nätverket Ofog ett internationellt aktionsläger i Luleå mot det militära övningsområdet NEAT. Lägret är en del av kampanjen War starts here – let's stop it here! som bland annat uppmärksammar på vilka sätt Sverige är delaktigt i pågående krig i världen.

Under lägret arrangeras en seminariehelg där flera programpunkter handlar om krig och militarism ur feministiska och queera perspektiv.

LÄS MER
om fredsnätverket Ofogs kampanj:
2011-04-21 Rosa stridsvagn i Umeå
2011-05-27 Rosa stridsvagn borttagen
2011-05-27 Umeåaktivister dog för fred
2011-06-03 Rosa kanon i Karlskoga
2011-06-10 Nationaldag mot militarism
2011-06-17 The Incredible Peace Machine
2011-06-24 Die-In i Stockholm & Luleå
2011-07-08 Rosamärkningen går vidare

Till veckan kommer fredsaktivister från hela världen till Ofogs aktionsläger War starts here i Luleå. Gun-Britt Mäkitalo är en av de lokala fredsaktivister som är med och organiserar lägret. Hon har varit aktiv i Kvinnor för fred i Kiruna sedan 1985 och har sedan några år tillbaka samarbetat med fredsnätverket Ofog mot militariseringen av Norrbotten.

– Jag tycker det är fruktansvärt att de kommer och övar bombningar och testar olika vapen och material här, och sedan far ut och använder det i krig. Och man pratar ju aldrig om miljön i de här sammanhangen, hur övningarna förstör miljön, säger Gun-Britt Mäkitalo.

Hon sammanfattar situationen i Norrbotten med ett citat lånat av författaren Sara Lidman: "Konsten att sälja ut ett land utan att medborgarna märker det".

– Det var precis så det var, det var ingen som reagerade, säger Gun-Britt Mäkitalo.


Europas största stridsövningsplats

Det har förekommit militära övningar i Norrbotten sedan 1960-talet, men de tog fart på allvar 2004 efter att den svenska riksdagen hade beslutat att utländska krigsmakter och deras vapenindustrier skulle kunna hyra in sig på testområdet NEAT, North European Aerospace Testrange. Området omfattar i dag 24 000 kvadratkilometer – större än Israel – och utgör Europas största stridsövningsplats. Det sträcker sig över 36 mil mellan Esrange (utanför Kiruna) och Vidsel (utanför Älvsbyn).

– De tycker det är otroligt vilka områden vi har, med kyla och mörker, berättar Gun-Britt Mäkitalo och syftar på de inbjudna krigsmakternas chefer.

Krigsindustrins företrädare lockas också av att Norrbotten är glesbefolkat. Här finns möjligheter för avancerade tester av förarlösa plan, så kallade drönare, samt tester av robotar och annat krigsmateriel.

Under det internationella aktionslägret ska Gun-Britt Mäkitalo delta i ett seminarium där hon och sydkoreanen Jungmin Choi kommer att dela med sig av sina respektive kunskaper och erfarenheter om lokalt motstånd mot militärbaser.

– Det var vi i Kvinnor för fred i Kiruna som uppmärksammade planerna på att sälja ut vårt län för internationella övningar. Planerna kom i samband med utredningen Snö, mörker och kyla (SOU 2004:77). Vi började protestera, men visste inte riktigt var vi skulle få hjälp ifrån. Ingen i södra Sverige visste vad som pågick, berättar hon.


Demonstrerade i lucialinnen

När det avgörande beslutet om att utveckla militärverksamheten på NEAT togs av riksdagen den 15 december 2004, demonstrerade Kvinnor för fred på Kupoltorget i Kiruna iklädda lucialinnen och med plakat i händerna. Men de kände sig ensamma och maktlösa.

Efter att den borgerliga regeringen kommit till makten 2006, blev flygövningarna fler och den ena var större än den andra. Nato-länder bjöds in.

– Och sedan bjöd de in USA som skulle komma och fälla bomber, konstaterar Gun-Britt Mäkitalo.

Det amerikanska flygvapnet kom till Norrbotten förra sommaren, efter att ha fått klartecken från den svenska regeringen. Men nu var Kvinnor för fred inte längre ensamma om att protestera. 2008 hade de fått kontakt med Ofog i samband med en aktion mot Natos högkvarter i Bryssel. De äldre kvinnorna i Kvinnor för fred berättade då för de yngre aktivisterna i Ofog om läget i Norrbotten. Sedan dess har Ofog förlagt sina sommarläger i Luleå, vilket Gun-Britt Mäkitalo är tacksam för, särskilt som Kvinnor för fred i Kiruna i dag endast har tre aktiva medlemmar. Flera gånger återkommer hon till hur mycket hon uppskattar Ofog:arnas engagemang och kunnighet.

Gun-Britt Mäkitalo berättar att en som också engagerat sig starkt frågan är Agneta Norberg, känd fredsaktivist som bland annat är initiativtagare till Arbetsgruppen för neutralitet och alliansfrihet. Dessutom finns enskilda samer med i protesterna mot militärövningarna, som gör intrång i Sapmi och stör såväl renar som miljö.

Men från politikernas håll har det varit tyst. Gun-Britt Mäkitalo tror att de lokala politikerna främst ser den militära testverksamhetens potential att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. De enda som har protesterat lokalt är Vänsterpartiet.


Oense med Carl Bildt

När Gun-Britt Mäkitalo förra sommaren besökte politikerveckan i Almedalen, passade hon på att säga sin mening till utrikesminister Carl Bildt.

– Jag sa "hörrödu, ni håller på att militarisera Norrbotten och det tycker jag inte om". Men han förnekade det, som han gör med så mycket annat. Han påstod att Sverige tvärtom håller på att avmilitarisera genom att lägga ner förband, berättar hon.

Utrikesministern lyckades dock inte övertyga Gun-Britt Mäkitalo. Hon anser att den ökade militära testverksamheten i Norrbotten innebär en smyganslutning av Sverige till Nato. Hon sätter sitt hopp till att den ökade medvetenheten om vad som sker i Norrbotten ska få folk att agera.

– Jag känner att nu när folk från Stockholm, Ofog och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet börjar fatta vad som händer så kanske det går att stoppa det hela. Just om vi lyckas sprida informationen ännu mer, säger Gun-Britt Mäkitalo.

Motstånd mot militärövningar i Tyskland och Tjeckien har visat att det går att sätta stopp för testverksamheter liknande den i Norrbotten. För några år sedan var det inte många som kände till vad som hände kring testplatserna Vidsel och Esrange i nordligaste Sverige. Men nu har fredsaktivister med samlade krafter lyckats väcka opinion som når långt utanför Sveriges gränser.

– Om vi skulle bli 100 000 som kom till Luleå och gick mot Vidsel, då kanske de skulle dra öronen åt sig, säger Gun-Britt Mäkitalo.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20110715 - Britt Jakobsson

Typiskt Bildt att tala om något helt annat än vad Gun-Britt Mäkitalo ifrågasatte. Goddag yxskaft strategin fungerar tyvärr ofta lika bra som tigandet. Men vi bör inte nöja oss utan protestera. Britt Jakobsson Miljöpartist i Jämtland

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: