Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet.

Sverige kanske slipper EU:s föreningsmoms

2011-06-17 | FemPers padlock

EKONOMI

Svenskt föreningslivs generella undantag från momsredovisning strider mot EU-reglerna, enligt EU-kommissionären Algirdas Semeta.

Men han hoppas kunna lösa tvisten inom ramen för gällande EU-direktiv och utnyttja rätten att begära undantag.

Efter överläggningar med riksdagens skatteutskott och finansminister Anders Borg på torsdagen väntar sig Semeta nu en ny ansökan från den svenska regeringen.

- I slutändan är det den svenska regeringen som måste fatta beslutet, säger han, och påminner om att det inte är EU-kommissionen som är slutlig instans för att medge undantag utan att det krävs enhälligt stöd från samtliga 27 EU-regeringar. Kommissionen lägger bara fram förslag.


Föreslår modell

En modell för att komma tillrätta med de vanligaste svenska problemen med moms på föreningar kan enligt Semeta vara att införa en tröskel för när moms ska redovisas. Det skulle kunna handla om att momsbefria all verksamhet med en omsättning på under 100 000 euro, cirka 900 000 kronor.

- Men undantaget måste gälla allt, inte bara föreningar, säger han.

Dessutom tror Semeta att en stor del av svenska föreningars motstånd mot den ökade byråkrati som skapas av krav på momsredovisning kan undanröjas om Skatteverket i Sverige förenklar momsredovisningen.

Enligt Henrik von Sydow (M), ordförande i riksdagens skatteutskott, blev mötet en framgång.

- Det finns en vilja hos kommissionären att hitta en gemensam lösning på problemet, tillsammans med Sverige, säger han till TT efter mötet.

Enligt von Sydow har Semeta tagit intryck av den svenska debatten.

- Det var tydligt i dag och det skapar hopp inför den framtida diskussionen.

Men hur man ska gå till väga för att rädda små föreningar undan kravet på momsredovisning vill von Sydow inte spekulera i.


Riksidrottsförbundet vågar hoppas

Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber är försiktigt positiv efter EU-kommissionären Algirdas Semetas besök i Stockholm på torsdagen.

- Vår hållning är fortfarande att försöka få till ett generellt undantag att redovisa moms för alla ideella föreningar. Då blir det blir inga gränsdragningar och fall där man hamnar runt gränsen, fortsätter Mattsson Weijber.

Striden med EU-kommissionen har pågått sedan 2008.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: