Oreglerade vinstuttag i skolan unikt för Sverige

2011-06-17 | Sofia Karlsson padlock

INRIKES

De två tankesmedjorna Timbro och Sektor 3 presenterade i veckan sin gemensamma rapport Mångfald eller enfald – framtiden efter friskolereformen. Bland annat konstaterar rapporten att oreglerade vinstkrav i skolan är unikt för Sverige.

Här kan du hämta rapporten Mångfald eller enfald – framtiden efter friskolereformen.

Rapporten Mångfald eller enfald – framtiden efter friskolereformen är en sammanställning av befintlig statistik om friskolornas utveckling utifrån driftsform. Tankesmedjorna bakom rapporten, Timbro och Sektro 3, säger sig vilja bredda debatten om friskorna, bland annat genom att lyfta fram den mångfald av aktörer som finns bakom begreppet ”privata friskolor”.

Det är framförallt organisationer från civilsamhället som driver friskolor utan vinstsyfte som ofta glöms bort, menar man.

Den största delen av seminariet ägnades åt att rapportens författare Magnus Nilsson och Ola Johannson fick sammanfatta sina slutsatser och ge reflektioner på hur utvecklingen varit för friskolorna sedan friskolereformen kom 1992.

En av reflektionerna som Nilsson gjorde var att ingen bakom friskolereformen verkade ha förstått hur marknadsekonomin mekanismer fungerar. Annars borde fler ha förutsett att utan regleringar vad gäller vinstuttag för friskolorna så kommer aktörer som vill tjäna pengar satsa på friskolor. Och pengar tjänas genom stordriftsfördelar. Nilsson menade att den utvecklingen vi ser idag med stora bolag som driver friskolor är en konsekvens av reformen.

Sverige är unikt slog Ola Johansson fast när han sammanfattade sin del av rapporten. I ett internationellt perspektiv så sticker Sverige ut genom att inte reglera vinstkraven för friskolor som tar emot offentlig finansiering.

En av slutsatserna som tankesmedjorna vill dra är att andelen skolor utan vinstsyfte minskat avsevärt de senaste åren. Kooperativ, stiftelser, ideella organisationer, trossamfund och fler, verkar helt enkelt inte vilja starta fristående skolor i särskilt stor utsträckning.

Friskolereformen ville ge mångfald av skolor och främja småskalighet – utvecklingen verkar gå åt en motsats håll. Varken seminariets åhörare eller talare kunde presentera några konkreta förslag på lösningar om man nu vill se bristen på icke vinstdrivande skolor som ett problem.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: