Nya små städbolag granskas

2011-06-17 | FemPers padlock

INRIKES

Sedan RUT-avdraget infördes har städbranschen vuxit rejält. Men många av de små nystartade städföretagen saknar grundläggande kunskap om arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket ser risken för en kraftig ökning av ohälsan bland städpersonalen.

Oron för försämrad hälsa bland städpersonal har fått Arbetsmiljöverket att starta en omfattande tillsyn av städföretagen i Stockholms län, Uppsala län och Gotland, det vill säga de län där flest nya städföretag har startats.

Drygt 500 städföretag med upp till 20 anställda har fått tillsynsbesök av Arbetsmiljöverket. Majoriteten av företagen hade stora brister. Arbetsmiljöverket har ställt nästan 1 400 krav på förbättringar till de besökta städföretagen. Kraven gäller systematiskt och planmässigt arbetsmiljöarbete, förebyggande arbete när det gäller förslitningsskador och säker hantering av kemikalier och smittorisker.

– Det är inte meningen att de som gör fint för oss i våra hem och på våra arbetsplatser ska betala det med sin hälsa, säger Kent Jansson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket som ansvarar för tillsynsinsatsen.

Det är tyvärr ingen nyhet att städpersonal far illa på jobbet. I statistiken över yrkesgrupper med många arbetsskador och arbetssjukdomar ligger städpersonal högt upp, och det sedan länge. Det handlar framför allt om förslitningsskador. Men sedan 2005 har antalet olyckor och tillbud som anmäls till Arbetsmiljöverket från städbranschen ökat med drygt 200 procent.

– Syftet med vår tillsynsinsats är att tillföra kunskap och få igång det förebyggande arbetet för att minimera riskerna för skador och arbetssjukdomar inom städbranschen, säger Kent Jansson.

Under 2011 ska tillsynen av städbranschen utökas med hotellstädning – vilket är lika med kvinnodominerade arbetsplatser med stora arbetsskadeproblem.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: