Annika Strandhäll, Göteborg.

Ny SKTF-ordförande

2011-06-17 | FemPers padlock

INRIKES

På SKTF:s extra förbundsmöte i veckan valdes som väntat Annika Strandhäll från Göteborg till ny ordförande. Annika Strandhäll efterträder Eva Nordmark, som tidigare i vår valdes till ny TCO-ordförande.

Annika Strandhäll var fram till förbundsmötet andre vice ordförande i SKTF, och före det var hon avdelningsordförande för SKTF i Göteborgs stad. I sitt tacktal efter valet berättade den nya SKTF-ordföranden bland annat om sina planer för en jämställdhetskommission.

– För våra medlemmars löners skull måste vi komma åt problemet att kvinnor och män i kvinnodominerade branscher tjänare sämre än kollegorna i mansdominerade branscher. SKTF har fört fram kravet på en jämställdhetskommission till regeringen. Men det har inte hänt något nu på ett halvår. Därför tänker jag under hösten bjuda in parter för fack, arbetsgivare och regeringen till ett första möte. Det kan förhoppningsvis leda till en jämställdhetskommission!

En annan fråga som Annika Strandhäll lyfte fram var arbete mot diskriminering.

– Enligt viss forskning är så många som nästan var tredje invandrare i Sverige arbetslös. Det är ett oacceptabelt slöseri med kunskap, kompetens och intellektuella resurser. SKTF ska därför i den kommande avtalsrörelsen verka för att vi tecknar antidiskrimineringsavtal.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: