Fler kvinnor emot euron

2011-06-17 | padlock

EKONOMI

I maj 2011 svarade cirka 65 procent av kvinnorna och cirka 63 procent av männen att de skulle rösta nej i en folkomröstning.

Om det hade varit en folkomröstning om euron i maj 2011 skulle cirka 64 procent rösta nej till euron och cirka 24 procent skulle rösta ja. Omkring 12 procent uppger att de inte vet hur de skulle rösta.

Andelen nej har ökat och andelen ja har minskat jämfört med november 2010.

Både bland kvinnorna och männen har andelen ja minskat och andelen nej ökat sedan november 2010. Förändringarna är statistiskt säkerställda. Det var ungefär 65 procent av kvinnorna och ungefär 63 procent av männen som i maj 2011 svarade att de skulle rösta nej i en folkomröstning.

I november 2010 var motsvarande andelar cirka 60 procent för kvinnorna och cirka 57 procent för männen.

Andelen ja bland kvinnorna har minskat från cirka 25 procent i november till cirka 22 procent i maj 2011. Bland männen har andelen ja minskat från cirka 32 procent i november till cirka 27 procent i maj.

Källa: SCB

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: