Var är alla de altruistiska kvinnorna?

2011-06-03 | Johanna Langhorst padlock 2

FEMINISM OCH MODERSKAP

Så länge surrogatförespråkarna romantiserar surrogatmödraskap, istället för att diskutera den verklighet vi lever i, så blir den här debatten tyvärr helt meningslös.

Det skriver journalisten Johanna Langhorst och efterlyser alla de kvinnor som av altruistiska skäl vill bära andras barn i nio månader.

MODERSKAP OCH FEMINISM

2001-04-01 Ny serie: Moderskap och feminism
2001-04-01 Moderskap och oro: Seglivade feministiska myter
2001-04-08 Forskning för livet
2011-04-08 Vi kan inte slå fast vad som är ”normalt”
2011-04-15 Moderskapstvånget
2011-04-15 Kvinnors kroppar inga barnalstringsmaskiner
2011-04-21 Westerlund svarar Langhorst
2011-04-29 ”Det handlar om makt!”
2011-04-29 Mammor till barn med särskilda behov hamnar lätt i utkanten
2011-05-06 30 år av feminism och moderskap
2011-05-06 Surrogatmödraskap är som organdonation - inte som prostitution
2011-05-13 Mödraskapet som aldrig blev
2011-05-13 Är kvinnor människor?
2011-05-20 Fokus på det goda föräldraskapet
2011-05-20 Liberal kontra strukturalistisk feminism
2011-05-27 Släng inte ut barnet med badvattnet!
2011-06-03 Var är alla de altruistiska kvinnorna?

De som förspråkar surrogatmödrarskap talar hela tiden om de altruistiska och frivilliga kvinnornas rättigheter. Var finns då alla dessa altruister och frivilliga som brinner och längtar så efter att få bära andras barn i nio månader, och vars "rättigheter" kränks i och med att surrogatmödraskap inte är tillåtet i Sverige? Kan de inte tala för sig själva?

 

Jag har fortfarande inte hört en enda surrogatförespråkare fundera över hur surrogatmödrarskap, altruistiskt eller ej, kommer att fungera i praktiken i ett hierarkiskt och patriarkalt samhälle som vårt.

 

Man talar om syskonkärlek och nära relationer, men det finns inga belägg för att surrogatmödraskap skulle bli en angelägenhet mellan närstående. Vad händer om det visar sig att det är tvärtom, att de som vill ha en surrogatmamma väljer just detta alternativ för att slippa en nära relation till den kvinna som behövs för att bära fram det önskade barnet. Mycket pekar på att det är just på det sättet. De som väljer surrogatmamma istället för t. ex. adoption gör detta just för att de inte vill att barnet ska ha någon genetisk eller annan bindning till personer utanför kärnfamiljen.

 

Fortfarande har ingen surrogatförespråkare svarat på frågan om hur man ska se på surrogatmödrarskap ur ett jämställdhetsperspektiv. Det blir ju enbart kvinnor som förväntas vara altruistiska nog att bära ett barn i nio månader, med allt vad det innebär av risk för sjukskrivningar och andra komplikationer. En förväntan om kvinnlig oegennytta som stämmer otäckt väl överrens med ett mycket konservativt kvinnoideal. Ett ideal där kvinnors plikt är att producera avkomma.

 

Vi lever i ett tjänstesamhälle där vissa grupper beskrivs som närande och andra som tärande. Det ses som mer hederligt att städa skattefritt hemma hos den som kan betala, än att vara arbetslös. Arbetslösheten ligger på en stadigt hög nivå och att bära barn åt andra skulle kunna bli ett sätt för kvinnor utan jobb att få tillbaka sitt människovärde Skulle det vara ett anständigt sätt att få fram gratis barnaföderskor? Är det en bra kvinnosyn?

Och hur ska vi kunna undvika "svarta pengar" i samband med det altruistiska surrogatmödraskapet, när vi inte kan förhindra det i andra branscher?

 

Så länge surrogatförespråkarna romantiserar och döper om surrogatmödraskap till gulligare namn, istället för att diskutera den verklighet vi lever i, så blir den här debatten tyvärr helt meningslös.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20110606 - Goldina Smirthwaite

De altruistiska surrogatmammorna finns, men liksom då det gäller altruistisk organdonation lär det nog aldrig bli en massverksamhet, utan något som bestäms av specifika nära relationer eller existensiella upplevelser. En del altruistiska surrogatmammor kan man möta på nätet, jag klipper in en annons nedan för att visa hur en sådan person resonerar, återkommer strax med ytterligare ett klipp:

Hej!

Jag är en ung mamma på 27 år. Jag har 3 st barn. Mina 2 äldsta barn är gjorda i Danmark med hjälp av donatorinsemination (Min dåvarande man är infertil och barnen är mina biologiska barn). Så jag kan en hel del om infertillitet och behandlingar.

Jag har en ny sambo nu och vi fick för mindre än 6 månader sedan ett gemensamt barn (på naturlig väg).

Jag är är här för att hjälpa er som behöver min hjälp. Jag har fått och vill nu ge. Jag kommer aldrig kunna tacka donatorerna som hjälpte mig och min exman att få våra pojkar och vill ge något tillbaka.

Jag känner mig för stunden helt nöjd med 3 barn och behöver inte "använda" min livmoder för egen del på många år till.

Jag har inga som helst krav på paren som jag hjälper, mer än att ni kan ge barnet lycka och kärlek. Läggning, ekonomi och ålder spelar ingen roll.

Mitt enda egentliga krav är att jag inte vill använda mina egna ägg och att jag gärna se er delaktiga under både graviditet och förlossning. Jag är helt införstådd med att detta är ert barn och inte mitt.

Jag kan även hjälpa er singlar som vill ha barn. Jag ser hellre en bra förälder än en två dåliga.

Om ni är intresserade så skicka ett meddelande till mig så kan vi prata vidare om detta.

PS. Jag har inte haft några som helst problem vid mina andra graviditeter eller förlossingar.

Loggat


20110606 - Goldina Smirthwaite

Hej igen, här kommer en länk till ett rapportinslag som bl a innehåller en altruistisk surrogatmamma. Personligen ser jag inget som helst skäl att betvivla denna kvinna. De altruistiska kvinnorna finns, även om det kanske inte passar in i den rådande feministiska normen att se dem. http://svtplay.se/v/2173959/surrogatmamma_inte_tillatet_i_sverige

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: