Marilyn Mehlmann 2010

Rachel Carson-priset till Marilyn Mehlmann

2011-06-03 | Gerda Christenson padlock

INRIKES

På Världsmiljödagen på söndag 5 juni delas Rachel Carson-priset ut i Stavanger i Norge. I år går priset till Marilyn Mehlmann för hennes långsiktiga arbete med hållbar miljöutveckling.

FAKTA/RACHEL CARSON-PRISET
är uppkallat efter marinbiologen Rachel Carson (1907-1964), som skrev boken Tyst Vår (Silent Spring) 1962. Boken väckte stor uppståndelse runt om i världen, och Rachel Carson räknas som den moderna miljörörelsens moder.

Rachel Carson-priset ska bidra till att synliggöra kvinnors insatser för en bättre livsmiljö och inspirera till kreativitet och nytänkande. Det ska vara ett erkännande av och en ekonomisk uppmuntran till den kvinna som mottar priset, som är en penningsumma och en skulptur av konstnären Irma Bruun Hodne.

Läs mer på
Rachel Carson-prisets hemsida.

Marilyn Mehlman är ursprungligen engelska, men bor sen länge i Sverige. Rachel Carson-priset får hon för sitt långsiktiga och engagerade arbete för en hållbar miljöutveckling, och för att hennes miljöarbete är så konkret och resultatorienterat.

– Vi hade flera framstående kandidater. Valet föll på Marilyn Mehlmann, bland annat för att hon vänder sig direkt till var och en av oss, och hjälper oss med att identifiera konkreta förbättringsmöjligheter i våra egna liv och omgivningar. Mehlmann ger oss tekniker så att vi kan styra våra egna handlingar i enlighet med vår önskan om en mer miljövänlig livsstil. Det gör hon inte genom att använda pekfingret utan genom att stimulera till att ta medvetna val i linje med våra egna värderingar. Hon talar om hållbar förbrukning – ett tema vi inte kommer undan om vi ska lösa framtidens miljö- och klimatutmaningar, säger juryns ordförande Anne Kathrine Lycke i ett pressmeddelande.


Nya metoder och program

Marilyn Mehlmann är generalsekreterare i Global Action Plan (GAP) International, ett nätverk av organisationer som arbetar för att lära privatpersoner, företag, skolor och organisationer i olika länder att skapa hållbara vanor. GAP utvecklar hela tiden nya metoder för att uppmuntra och stärka deltagarna till både personlig och yrkesmässig miljöutveckling. Det senaste är nätbaserade program via sociala medier.

Mehlmann är också vice ordförande i The Union of International Associations (UIA), ett forskningsinstitut och dokumentationscenter under ledning av ett nätverk av oberoende internationella organisationer. UIA bildades 1907 och är idag rådgivande organ åt bland annat UNESCO. Vidare är Mehlmann rådgivare för People-Centered Development Forum i Seattle och för Gaia Universitetet i Tyskland och Mexiko. Dessutom grundade Marilyn Mehlmann Svenska Institutet för Sociala Uppfinningar (SISU), som verkade 1987-1993.


Berit Ås tog initiativet

Initiativ till Rachel Carson-priset togs av den norska feministen och professorn i socialpsykologi Berit Ås, som annars är mest känd för att ha myntat begreppet ”De fem härskarteknikerna”. Berit Ås höll ett föredrag om ekosystemen på ett möte i Stavanger 1989, och där fick hon en chock av att så många av deltagarna aldrig hade hört talas om Rachel Carson. Berit Ås skänkte genast sitt arvode för föreläsningen till en Rachel Carson-fond.

Initiativet följdes av upp Else Olsen, Brit Skjærvø och Venke Helene Thorsen, som startade ett återkommande pris för att hedra Rachel Carsons stora insats i kampen för miljön, och mot användandet av kemiska bekämpningsmedel och den skada de gör på naturen.

I år är det 20 år sedan priset instiftades och elfte gången det delas ut. Bland tidigare vinnare finns den franska journalisten Marie-Monique Robin, den kanadensiska inuit-aktivisten Sheila Watt-Cloutier, och professorn i tillämpad och internationell hydrologi Malin Falkenmark.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: