Nya åtaganden för barns och kvinnors hälsa

2011-06-03 | FemPers padlock

UTRIKES

Sexton länder varav nio i Afrika har åtagit sig att minska dödligheten för gravida, nyfödda och små barn. Enligt FN:s befolkningsfond innebär åtagandet högt satta mål som en del av en global strategi för kvinnors och barns hälsa.

”Det politiska och finansiella stödet för att agera för kvinnors och barns hälsa når nya och uppmuntrande höjder,” säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, som leder kampanjen Every Woman Every Child. En kampanj som ska motverka det faktum att milenniemål 4 och 5, om barnadödlighet och mödrars hälsa, är de som är längst ifrån att uppfyllas.

Varje dag dör 1 000 kvinnor av komplikationer i samband med graviditet eller förlossning. Mödradödligheten skördar fler kvinnors liv än malaria, TBC och hiv tillsammans. Och varje år föds 2,6 barn livlösa. Ytterligare 8,1 miljoner dör innan de fyllt fem.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: