Kronofogdens nya webbplats för kvinnor.

Kvinnors skulder ökar

2011-06-03 | Gerda Christenson padlock 2

EKONOMI

Kronofogdemyndigheten konstaterar i en undersökning att allt fler kvinnor har problem med att få ekonomin att gå ihop. I ett försök att minska kvinnors växande skuldskrivning startar Kronofogden nu en särskild webbplats, riktad till just kvinnor.

Andelen kvinnor som har skulder hos Kronofogdemyndigheten ökar. Förra året var exempelvis första gången som lika många kvinnor som män hade obetalda sms-lån. Det är ett trendbrott, eftersom kvinnor traditionellt brukar vara mer försiktiga med sin ekonomi än män. För att förstå vad den nya utvecklingen beror på har Kronofogden gjort en undersökning bland skuldsatta kvinnor om varför de tagit sms-lån.

Orsakerna till kvinnors sms-lån var framför allt tre:
- för att köpa dagligvaror (det nödvändiga till hushållet),
- för att köpa något till barnen,
- för att betala andra skulder.

Kronofogdemyndighetens undersökning visar att kvinnor, oftare än män, helt saknar buffert i sin ekonomi. Den visade också att flest medelålders kvinnor tar sms-lån. Men ökningen av skuldsatta kvinnor gäller alla åldrar.

– Vår slutsats är att kvinnor är mer utsatta när de får problem med sin privatekonomi, säger Cecilia Fredholm, projektledare för Kronofogdemyndighetens projekt kring kvinnors skuldsättning.


Kvinnor söker hjälp

Samtidigt som fler kvinnor får problem med ekonomin, konstaterar Kronofogdemyndigheten att att kvinnor oftare än män själva söker information och hjälp för att komma ur sin svåra situation. Därför har myndigheten valt att starta en särskild webbplats just för kvinnor.

På webbplatsen finns samlad information och tips på vad som kan göras för att kunna hantera den egna ekonomin bättre. Ett exempel är en Snabbguide om skulder, där besökaren kan klicka sig igenom en räknings alla turer och få förklarat vad som händer när den inte betalas. Där finns också information om skuldsanering. Dessutom publiceras berättelser från kvinnor som själva varit med om svåra ekonomiska situationer.Motkraftssnurran är ett exempel på redskap som finns på webbplatsen. Den ska hjälpa besökaren att se sina styrkor och svagheter i privatekonomin.Samverkan mellan myndigheter

Obetalda sms-lån bland kvinnor finns förstås i hela landet, men till de län där ökningen nu syns allra tydligast hör Halland, Kronoberg och Örebro. Riksgenomsnittet för kvinnors andel av obetalda sms-lån är 50 %, men allra högst är kvinnors andel obetalda sms-lån i Halland (62 %), Jämtland (62 %) och Kronoberg (60 %).

Många kvinnor i Kronofogdemyndighetens undersökning berättade att en kredit ofta lett till flera. Några var medvetna om att ett sms-lån är dyrt och att det inte är någon hållbar lösning, men kände sig så ekonomiskt pressade att de inte upplevde att de hade något annat val. Andra berättade att de inte vetat hur sms-lånen fungerade: ”Om jag vetat detta innan, hade jag aldrig satt mig i denna situation. Aldrig mer snabblån.”

Kronofogdemyndigheten efterlyser därför hjälp att sprida kunskap om sms-lån och annat som rör privatekonomi. De menar att till exempel familjerådgivare, ideella organisationer och stora arbetsgivare skulle kunna komplettera kvinnors egna nätverk. Myndigheten betonar dessutom vikten av samverkansprojekt för att hjälpa kvinnor som har svårigheter med ekonomin. Ett sånt exempel finns i Stockholm, där Kronofogdemyndigheten inlett ett samarbete med Fryshusets projekt ”Barn till ensamma mammor”.

– Kronofogden finns med som expert och de som deltar i projektet kan få svar på funderingar kring det mesta som har med ekonomi att göra, säger Cecilia Fredholm.

Däremot måste förstås själva grundorsakerna till att kvinnors ekonomi har försämrats allt mer lösas på annat håll än hos Kronofogdemyndigheten.Adressen till Kronofogdens webbplats för kvinnor är: www.kronofogden.se/kvinna

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20110603 - Wiveca Holst

Bra att vi ser fler och fler artiklar om kvinnors fattigdom. Kvinnor har bättre utbildning men tjänar sämre, sitter fast i deltidsarbete och låglöneyrken. Ge kvinnor en lagstadgad rätt till heltid, se till att alla de pappor som inte bidrar till sina barns försörjning gör det, höj lönerna inom vård och omsorg. Se till att kvinnors yrkesskador betraktas som sådana och att när de slitit ut sig i vården får rätt till de ersättningar de ska ha. Wiveca


20110604 - Jenny Lind

Efter en snabbkoll inne på sidan kan jag tyvärr bara konstatera att KFMs försök att "hjälpa" kvinnor endast är ett förlöjligande av skuldsatta. Testen och sidan som är riktad till "kvinnor" skapar dessvärre bara ett tydliga särartstänk då "kvinnor" är i behov av en mer "känslomässigt orienterad sida" och framförallt passiviserars "kvinnor" i deras egna vardag då tipsen lyder "ta makt över din ekonomi". Jag ställer mig mycket kritisk till denna riktade satsning. Bra att diskussioner om kvinnors fattigdom samt barnfattigdom kommer i dagspressen - men KFM skuldbelägger tyvärr bara ytterligare.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: