Pension med lika värde

2011-05-20 | Helena Brors padlock

UTRIKES

Personer som lever i registrerat partnerskap bör ha samma rätt till pensionsförmåner som olikkönade gifta par. Det fastslog EU-domstolen den 10 maj i vad som lär bli ett väsentligt prejudikat i HBT-frågor.

Fallet hade lagts fram av tysken Jürgen Römer, som ansåg sig ha diskriminerats av sin tidigare arbetsgivare, den kommunala förvaltningen i Hamburg, när ett skatteavdrag för gifta par inte hade räknats in i hans tilläggspension sedan han ingått partnerskap med sin livskamrat. Enligt domslutet strider detta mot EU-direktivet 2000/78, vilket förbjuder diskriminering i arbetslivet på grund av bland annat sexuell läggning.

EU-domstolen konstaterar att "Direkt diskriminering förekommer enligt artikel 2.2 a i direktiv 2000/78 när en person på någon av de grunder som anges i artikel 1 behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation".

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: