Möte för genusjournalister i Marocko

2011-05-20 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES

Nu är datum spikade för ett fjärde globalt möte för medlemmar i det Internationella nätverket för journalister med ett genusperspektiv, RIPVG.

Den 20 till 23 oktober öppnar det marockanska nätverket för journalister och professionella inom information och kommunikation med genusperspektiv dörrarna för 130 journalister från Latinamerika, Europa, Asien och Afrika, i samarbete med la Université Sidi Mohamed Ben Abdellah i Fez.

Avsikten är att konsolidera nätverkets arbete, stimulera till global dialog om journalistik med genusperspektiv och hitta gemensamma strategier för att få slut på sexismen i medierna. Det var vid ett möte mellan olika latinamerikanska nätverk i Rio de Janeiro 2004 som förslaget att internationalisera nätverken lades fram. Drömmen fanns hos enskilda journalister sedan lång tid, en dröm som har blivit verklighet, skriver arrangörerna.

RIPVG grundades 2005 i Mexiko och de internationella träffarna vartannat år fungerar som plattform för globalt erfarenhetsutbyte, samarbete och inspiration. Vid det senaste mötet, i Colombia 2009, etablerades en ny mötesform för att göra nätverket mer tillgängligt och känt. Detta genom att en del av mötet är öppet för allmänheten och sker i samarbete med akademiska och politiska institutioner samt internationella biståndsorgan. I Colombia beslöts att nästa möte skulle hållas i Marocko.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: