Misogynt dilettanteri

2011-05-20 | Helena Brors padlock 3

KULTUR

Helena Brors har motvilligt läst Pär Ströms senaste alster och vämjs bland mycket annat över den totala bristen på vetenskaplighet.

Att gå i svaromål på allt svenskspråkigt misogynt svammel vore fruktlöst och ovärdigt. Men veckans servila medieuppbåd omkring manschauvinist primarius Pär Ströms bok Sex feministiska myter nödgar, dessvärre, Feministiskt Perspektiv till replik.

Bok och bok förresten, ynka 80 sidor klassificerar jag som en pamflett. Ströms nyckelbudskap i alla intervjuer är Lewis Carroll-absurt; han tvingas till tystnad genom att få utrymme överallt.

Porträtteringen av honom är den av en eldsjäl, passionerad att blottlägga en misandrisk mytbildning. En bild som faller på sin egen orimlighet, emedan Sex feministiska myter är ett hafsverk i ordets strängaste mening.

I villfarelsen att googling är detsamma som skrupulös forskning har Ström indolent klickat fram ett fåtal, för hans agenda gunstliga, texter och rakt av kopierat sina favoritstycken.

Det vill säga, för att bevisa att det finns kvinnliga, manliga och hermafroditiska hjärntyper har han perverterat fragment ur neurologiska facktexter, vars ursprungssyfte knappast är stipulativt.

För att motbevisa att kvinnor får lägre lön än män för samma jobb samt att kvinnor utsätts för mer relationsvåld än män fingerar han helt sonika källor. Källförteckningens återkommande ”Finns på internet” skulle leda till underkänt i en gymnasieuppsats.

Vore Ströms mission att nedmontera feministers resonemang, och sålunda omvända oss, skulle han åtminstone försöka argumentera logiskt. Vi har ju ändå alla kvoterats in på högskoleutbildningar, även om vi inte kan göra akademiska karriärer, då vi har för mycket vit hjärnsubstans.

Målgruppen för detta mytbriserande är uppenbarligen Ströms redan lojala anhängare. De som förbiser vilken fullkomlig dilettant deras galjonsfigur är och som, tydligen, måste få förklarat för sig att Cambridge är beläget i Storbritannien och att prefixet kvadrupel- betyder ”fyra”.

De som skriver ”Hellre mans-gris än femi-nasse!” på Ströms blogg. Ett befolkningssegment vars petitio principii-maxim lyder ”Fienden är emot oss, ergo är vi modiga, ergo har vi rätt, ergo behöver inte våra teser vara falsifierbara.”.

Precis som sverigedemokrater. Så är ju också Ström medarbetare på Den Nya Välfärden, tankesmedjan bakom Ny Demokratis partiprogram.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20110520 - Janne Pettersson

Ström syftar nog på Cambridge, Massachusetts.


20110521 - Helena Brors

Janne, nej den fullständiga meningen lyder: "En forskare som är tung i det här sammanhanget är Simon Baron-Cohen, professor vid University of Cambridge i Storbritannien." Ström tar alltså för givet att läsaren är omedveten om att Baron-Cohens expertisområde är autism, inte kön.


20110606 - Wiveca Holst

Tack underbara Helena för att du orkade igenom skiten och för din fantastiska text.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: