Varje dollar som används till utbildning av flickor ger därmed fem gånger större CO2-minskning än den som uppnås genom investeringar i energieffektivitet, enligt forskare vid FN.

Kvinnor nyckel till grön framtid

2011-05-20 | FemPers padlock

EKONOMI

Vikten av att engagera medborgare på lokal nivå, och kvinnors roll i ekonomin, det var två frågor som hamnade i fokus när Nordiska ministerrådet (NMR) ordnade ett seminarium om konsumtion och produktion nu i maj.

HÅLLBAR UTVECKLING

Det nordiska samarbetet om en hållbar utveckling utgår från Brundtlandskommissionens definition från 1987 som anger att hållbar utveckling är en utveckling som uppfyller nuvarande generationers behov utan att utgöra ett hot mot framtida generationers möjligheter att uppfylla sina behov.

Hållbar utveckling ska då bestå av tre dimensioner, som är ömsesidigt beroende av varandra: en ekonomisk, en social och en ekologisk dimension.

Källa: www.norden.org

Vikten av att engagera medborgare på lokal nivå, och kvinnors roll i ekonomin, det var två frågor som hamnade i fokus när Nordiska ministerrådet, NMR, ordnade ett seminarium om konsumtion och produktion nu i maj.

Även andra talare betonade att en hållbar utveckling förutsätter att människor förändrar sina beteenden och att det skapas nya mönster för både konsumtion och produktion.

Ashok Khosla, tidigare direktör för FN:s miljöprogram UNEP och veteran inom hållbar utveckling, berömde de nordiska länderna för satsningar på gräsrotsnivå på vägen mot en hållbar värld. Han betonade också vikten av att ge kvinnor egenmakt.

– Kostnaden för att spara 1 ton av CO2 är 25-50 USD om man gör det genom att öka energieffektiviteten. Genom att investera 5 till 10 dollar i utbildning av unga flickor får man samma resultat, sa Khosla.

Varje dollar som används till utbildning av flickor ger därmed fem gånger större CO2-minskning än den som uppnås genom investeringar i energieffektivitet.

Över 100 FN-delegater deltog i seminariet, som hölls som sidoevenemang under mötet för FN:s kommission för hållbar utveckling.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: