Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén.

TCO utreder osäkra anställningar

2011-05-13 | FemPers padlock

EKONOMI

TCO:s kongress beslöt i veckan att tillsammans med medlemsförbunden utreda hur vanligt det är med visstidsanställningar och att arbetsgivarna anställer egenföretagare, som inte omfattas av kollektivavtal. Syftet med kunskapsinsamlingen är att kunna stärka kollektivavtalens ställning och motverka utvecklingen mot allt fler otrygga anställningar.

Det var Journalistförbundet som i en motion begärde att TCO skulle utreda frågan. Det finns idag inte någon samlad statistik över hur många som arbetar under osäkra anställningsförhållanden, men det är klart att allt fler blir visstidsanställda eller anlitas som egenföretagare och att allt fler därmed står utan kollektivavtal.

Journalistförbundet uttalade i motionen oro för att den svenska modellen med starka kollektivavtal sakta men säkert undermineras till följd av EU.

Källa: www.tco.se

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: