Straff för sexköp höjdes

2011-05-13 | Gerda Christenson padlock

INRIKES

Riksdagen beslöt i veckan, i enlighet med regeringens proposition, att skärpa straffet för köp av sexuell tjänst. Skärpningen innebär att straffmaximum för köp av sexuell tjänst höjs från sex månaders till ett års fängelse, medan straffminimum kvarstår som böter. Samtliga riksdagspartier stödde lagändringen.

Den utredning som tidigare gjort en utvärdering av lagen lade fram en rad förslag till åtgärder för att motverka prostitution, men alliansregeringen valde att endast lyfta fram en höjning av straffsatsen i propositionen.

Några av utredningens förslag framfördes däremot i riksdagsmotioner från oppositionen, och de fanns därför med i reservationerna till justitieutskottets betänkande. Därmed kom förslagen upp under torsdagens riksdagsdebatt. Det gällde bland annat slopande av krav på dubbel straffbarhet (att köparna skulle kunna straffas också för prostitutionsköp i andra länder, oavsett det landets lagstiftning), målsägandestatus i brottmålsprocessen, arbete för att sprida den svenska prostitutionslagstiftningen inom EU, samt inrättandet av ett nationellt resurscentrum mot prostitution och människohandel.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: