Ser över kvinnors arbetsmiljö

2011-05-13 | FemPers padlock

EKONOMI

-Vi har många medlemmar, framför allt kassapersonal och frisörer, som slås ut från arbetslivet på grund av belastningsskador. Därför välkomnar vi regeringens bidrag till att se över förebyggande metoder, säger Handels arbetsmiljöombudsman.

Regeringen har beslutat att ge 20,5 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket för att förebygga förslitningsskador i kvinnodominerade yrken. Syftet med regeringens satsning är bland annat att ta fram bättre metoder för att uppmärksamma risken för belastningsskador och att öka kunskapen om kvinnors arbetsmiljö.

– Bland våra 100.000 kvinnliga medlemmar finns många som skadas av monotont eller tungt arbete. Vi har länge efterlyst insatser för att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser, säger Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Ersätts mer sällan

En studie som har gjorts vid Lunds universitet visar att belastningen vid butiksarbete är lika tung som vid arbete inom den manligt dominerade industrin. Ändå får kvinnor mer sällan arbetsskadeersättning än män. Nästan hälften av butiksanställda kvinnor har värk i nacke, axlar och skuldror, enligt studien.

– Det är dags att vi inser att kvinnors jobb inte automatiskt är lättare än mäns. Genom ökad kunskap om kvinnors arbetsmiljö kan vi se till att fler kvinnor slipper slita ut sig, till exempel vid kassaarbete. Det är även önskvärt att personalen roterar mellan olika arbetsuppgifter för att inte kroppen ska slitas ut. För att förbättra arbetsmiljön i butikskassorna krävs också att arbetsgivarna tar sitt ansvar och inte låter anställda arbeta för långa pass i kassan. Det finns arbetsgivare som struntar i detta, säger Martine Syrjänen Stålberg.

Axlar, armar, rygg

Enligt en undersökning från år 2006, som SCB gjorde på uppdrag av Arbetsmiljöverket, yttrar sig kvinnors kroppsliga besvär, som kan kopplas till arbetet, oftast i axel/arm och rygg (utom nacke). En av tio hade sådana problem. Bland män var det rygg (utom nacke), som drabbades mest. Åtta procent hade ryggbesvär. Samma andelar bland könen hade besvär av påfrestande arbetsställningar, ca tio respektive åtta procent.

Stress och psykiska påfrestningar gav besvär för 12 procent av kvinnorna, drygt sju procent av männen. Även sömnbesvär som kunde relateras till jobbet tycktes drabba kvinnor i större utsträckning; närmare nio procent mot drygt fem procent bland män.

På en fråga om oro, ångest eller depression som orsakats av förhållanden i arbetet sa sju procent av kvinnorna och knappt fyra procent av männen, att de hade sådana besvär.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: