SCB om våldsbrott och kön

2011-05-13 | FemPers padlock

INRIKES

Läs mer i SCB:s nya rapport Offer för våld och egendomsbrott.

Risken att utsättas för våld utomhus är större för män än för kvinnor; fem procent av männen och två procent av kvinnorna uppger att de under en ettårsperiod utsatts för våld eller hot på allmänna platser, som till exempel gator, torg och nöjesställen. Det visar Statistiska Centralbyråns senaste Undersökning av levnadsförhållanden. För kvinnor är dock risken större att våldet och hoten är sexualiserade.

När det gäller våld eller hot på arbetsplatser och i hemmen är kvinnor utsatta i större utsträckning än män. Kvinnor blir också mer begränsade av riskerna. Mer än var femte kvinna uppger att hon någon gång under en ettårsperiod har låtit bli att gå ut på kvällen av oro för att bli överfallen eller hotad. Motsvarande siffra för män är en av tjugo.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: