Feministiskt Initiativs talesperson Stina Svensson ställer sig bakom kravet om att avskaffa Fas 3.

FI: Utskottsinitiativ visar att riksdagen har makt

2011-05-13 | Charlotte Haider padlock

EKONOMI

Förslaget att Fas 3 ska avskaffas är välkommet. Riktiga jobb måste skapas för de som kan arbeta. Det säger Stina Svensson, talesperson (FI) efter veckans protester i riksdagen.

Både privata och offentliga arbetsgivare kan ansöka hos Arbetsförmedlingen om att bli en så kallad anordnare av sysselsättning i Fas 3. Anordnaren betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar. Arbetsförmedlingen betalar 225 kronor per person och dag till anordnaren för att täcka kostnader för bland annat handledning, arbetskläder, arbetsmaterial m m.

Sysselsättningen i Fas 3 ska inte omfatta ordinarie arbetsuppgifter, utan enbart arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda eller som höjer kvaliteten i verksamheten. Syftet är med den här regeln är att sysselsättningen i Fas 3 inte ska konkurrera ut ordinarie jobb.

Personerna som befinner sig i Fas 3 får alltså ingen lön från arbetsgivaren. Istället får de antingen aktivitetsstöd, som betalas ut från Försäkringskassan, eller försörjningsstöd (socialbidrag), som betalas ut av kommunen.

-Vi tycker det är ett bra det tagits ett utskottsinitiativ för att stoppa anvisningarna till Fas 3 i Jobb- och utvecklingsgarantin. Fas 3 är ett utnyttjande av gratis arbetskraft där arbetsgivare tjänat stora pengar, säger Stina Svensson.

Infördes 2007

Fas 3 är en del av jobb- och utvecklingsgarantin, ett arbetsmarknadspolitiskt program som infördes i juli 2007. Programmets syfte är att erbjuda arbetslösa personer individuella insatser för att de så snabbt som möjligt ska få ett jobb.

De som har förbrukat 300 a-kassedagar eller personer utan rätt till a-kassa som har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen under minst 18 månader anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin.

Infaller efter 450 dagar

Jobb- och utvecklingsgarantin är indelad i tre faser. Den första fasen omfattar 150 dagar och innehåller i huvudsak kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. Den andra fasen omfattar ytterligare 300 dagar och ska utöver åtgärderna i första fasen även innehålla praktik och arbetsträning vid en arbetsplats.

Fas 3, infaller efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin. Den som inte har fått ett jobb efter 450 dagar i programmet får sysselsättning hos en så kallad anordnare som Arbetsförmedlingen utser. Varje sysselsättningsperiod i fas tre får pågå i högst två år.

”Visar riksdagens makt”

(FI) anser att Fas 3 medför att människor antingen får göra ordinarie arbetsuppgifter, där det egentligen borde ha varit en anställning eller hamnar på arbetsplatser där det inte erbjudits någon meningsfull sysselsättning alls.

-Utskottsinitiativ visar att riksdagen verkligen har makt, anser Stina Svensson. De rödgröna sa under valrörelsen att de aldrig skulle samarbeta med SD men partier som är invalda i riksdagen har sin demokratiska rätt att rösta på de förslag de vill ha igenom. S, V och Mp tog ett utskottsinitiativ för att få till en förändring. SD har möjlighet att rösta för förslaget. Nu fick förslaget majoritet i riksdagen. Det ska tilläggas att i en undersökning som TT gjorde visar att SD röstar med regeringen till 94 % av fallen, avslutar Stina Svensson.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: