Ett nej är ett nej – eller?

2011-05-13 | Suzanne Vikström padlock

FEMINISTISKT FORUM/INRIKES

Under lördagens Feministisk Forum i Stockholm anordnade Alla Kvinnor Hus ett seminarium om ungdomars attityder och föreställningar om våldtäkt, sexuella normer och mäns våld mot kvinnor.

FAKTA/Alla Kvinnors Hus


Alla Kvinnors hus är en en jour för kvinnor som utsatts för våld och hot som har funnits sedan 1978. De har 9 skyddade boenden för utsatta kvinnor och deras barn plus två externa boenden. I en av de externa bor just nu även en våldsutsatt homosexuell man.

Alla Kvinnors Hus telefonjour, en juristjour och en tjejjour. Tjejjouren startade 1995 och samarbetar med Team för våldtagna som startade 2001 som en del av Alla Kvinnors Hus. På Team för våldtagna finns stödverksamhet, både som gruppsamtal och enskilda. De har även informationsverksamhet främst i skolor, där de pratar om sex, sexualitet och våldtäkt.

FAKTA Våldtäkt enligt Sexualbrottslagstiftningen


”Våldtäkt är om man genomför ett samlag eller därmed jämförlig handling mot någon, genom tvång och med hjälp av hot eller våldsam handling, eller när någon befunnit sig i hjälplöst tillstånd, eller med någon som är underårig, under 15 år, när övergreppet begicks”.

Med samlag menas vaginal, analt, oralt och även med föremål eller fingrar. Jämförlig handling är en handling av någon annan av sexuell art som utgör en påtagande kränkning av den sexuella integriteten, exempelvis om någon håller sitt könsorgan mot den andres kropp eller mot den andres kön under en viss tid.

Våldet betyder inte vara grovt, det kan räcka med att hålla ner den andre på sängen. Till hjälplöst tillstånd räknas kraftigt berusad, drogad eller medvetslös, eller om man inte kan försvara sig själv på grund av funktionshinder eller sjukdom.

Lagen ändrades 2005, innan dess kunde inte förövaren åtalas för våldtäkt om någon berusat sig. 2005 ändrades även lagen om våldtäkt mot minderårig, så det är våldtäkt att ha samlag med någon under 15 år även om man inte brukat våld.

Det finns undantag, då gör man bedömningar om de är väldigt nära varandra i ålder, om det är en 16-åring som haft sex med en 14-åring och man tror det är en ömsesidig relation, så kan man få ansvarsfrihet. Det kan också vara våldtäkt med någon upp till 18 år, om den som begått brottet är närstående till offret.

Straffskalorna för våldtäkt av normalgraden är fängelse i lägst 2 år högst 6 år, grov våldtäkt fängelse lägst 4 år högst 10 år, i grov våldtäkt ska våldet vara grövre än i andra våldtäkter och om det är fler än en förövare.

Statistik/våldtäkt i Stockholm

Under 2010 anmäldes 6 750 våldtäkter. Av dessa skedde 71 procent inomhus, 21 procent utomhus. 8 av 10 offer och förövare känner varandra. I Stockholm anmäls i snitt 4 våldtäkter per dag. 80-90 procent anmäls inte vilket motsvarar i snitt 30-35 våldtagna kvinnor per dag i Stockholm. 9 av 10 anmälningar leder inte till åtal och våldet är tydligt könsbetonat. Av alla anmälningar är 87 procent av offren kvinnor och 93 procent av förövarna är män, enligt statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet.

Ett nej är inte bara ett nej. Det är sättet att säga nej som gäller, om man frågar ungdomar. Det framkom vid Alla Kvinnors hus seminarium på Feministiskt Forum. – De flesta av ungdomarna tycker det ska vara ett tydligt nej för att räknas, sa Maria Hägglund från Alla Kvinnors Hus om resultatet av deras samtal med skolungdomar om attityder kring sex och våldtäkt.

Hon poängterade att dagens tema, med fokus på våldtäkt, skulle handla om kvinnor utsatta av män eftersom dessa brott är vanligast, men att de även brukar berätta om att hbtq-personer likväl som män och kvinnor kan vara både offer och förövare.

Under skolbesök har de snappat upp ungdomarnas föreställningar om våldtäkt. Exempelvis föreställningen om horan som flörtat, varit full och haft ett sexuellt utmanande beteende. Om killen varit full är han ursäktad, men inte om det är en avvikande kille vilket man tycker sig kunna se på honom.

Begreppet ”Vissa killar har otur” används ofta som ursäkt för våldtäkt därför att tjejer anses anmäla en kille för våldtäkt om de blivit besvikna.

Maria Hägglund påpekar dock att dessa föreställningar inte bara är kopplade till tonåringar utan även är allmänna föreställningar. Till och med i rättssalar kan liknande föreställningar förekomma.

Föreläsarna delgav också övningen ”Heta Linjen” som de brukar göra med ungdomar för att få till en diskussion. Sifforna 1-5 lades ut på golvet och fungerade som en skala där 1 betydde håller inte med alls och 5 håller med helt.

Maria Hägglund läste upp påståendet ”Våldtäkt handlar om makt och inte om sex”. Flest personer ställde sig på 5: an, men några höll inte med helt och hållet och en framförde att någon form av sexualitet ändå måste spela in i detta. Nästa påstående var ”Ingen kan någonsin läka helt efter en våldtäkt”. Här blev skalan ganska jämnt fördelad med folk. En röst från 1:an menade att det är ett stigma och farligt att säga att det aldrig går att läka, att ord som aldrig någonsin blir en stor börda.

Avslutningsvis berättades om vad man kan göra för de utsatta kvinnorna. En viktig sak är att lyssna aktivt och inte skuldbelägga. Åhörarna fick med sig att den vanligaste definitionen av våldtäkt, den att allt efter ett nej är våldtäkt, är otillräcklig. Alla Kvinnors Hus utgår från definitionen att allt före ett ja är våldtäkt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: