Patrik Sjöberg är besviken på Svenska Friidrottsförbundets reaktion på hans bok ”Det du inte såg”.

Förbundets svek mot Sjöberg

2011-05-06 | Ida Ali padlock 6

SPORT

Patrik Sjöbergs avslöjande om sexuella övergrepp har gjort den svenska sportvärlden mållös. Nu har det gått drygt en vecka sedan boken om övergreppen kom ut. Reaktionerna har varit starka men från just idrottsvärlden har det varit ganska tyst:

- Jag vill inte smutskasta idrotten. Men varför möter jag mest på motstånd? Varför ställer sig inte svenska friidrottsförbundet upp och säger "Det här accepterar vi inte"? Hur länge tänker idrotten blunda för att de inte är skyddade från pedofiler, och förstå att inte är isolerade från resten av samhället?

Höjdhoppsstjärnan Patrik Sjöberg är just nu aktuell med boken ”Det du inte såg”. I den tar han bladet från munnen och berättar om mannen som under flera år utsatte honom för sexuella övergrepp - styvfadern och höjdhoppstränaren Viljo Nousiainen.

Nyheten föll rakt ner i den svenska friidrottens finrum. Medierna var som besatta och vart man än tittade eller lyssnade så var Patrik Sjöberg där.

Patrik Sjöberg uttrycker stor tacksamhet för det stöd han fått från allmänheten. Men också besvikelse över reaktionerna från bland andra Friidrottförbundets ordförande Lennart Karlberg.

Till Radiosporten sade Karlberg bland annat att Patrik Sjöberg har smutskastat svensk friidrott. Han berättade också att Patrik Sjöberg hävdar att detta drabbat hur många som helst och att det händer hela tiden. Något som inte stämmer, enligt Karlberg. Men Patrik Sjöberg tillbakavisar kritiken.

- Jag vet att det har drabbat ett hundratal. Jag har levt med friidrotten i hela mitt liv, mina närmsta vänner finns där. Jag har ingen anledning att smutskasta någon. Jag har bara berättat om mitt liv. Detta har varit en lång process att ta mig igenom. Tanken var ju att underlätta för andra att våga prata, men sådana uttalanden som Lennart Karlbergs bidrar till det motsatta, säger Sjöberg.

Den nuvarande friidrottstränaren Yannick Tregaro har också gått ut och sagt att Viljo Nousiainen utsatte även honom för sexuella övergrepp.

- Han valde att berätta detta oberoende av min historia. Och han är just nu aktiv inom den svenska friidrotten. Men detta verkar inte vara ett dugg intressant för Karlberg. Han säger ju att det endast rör sig om en pedofil, och att detta var länge sedan. Men vad är det som säger att det inte finns två pedofiler, eller tre, av alla de här sexhundratusen tränare och ledare som finns inom den svenska idrotten? Räcker inte det som argument för att man faktiskt måste göra någonting som fungerar i verkligheten?

Han är också frustrerad över att medierna mest varit intresserade av själva övergreppen i stället för att avkräva ansvar.

-När något är hett inom media, så skriver alla om det. Men sedan släpper de det som om inget har hänt för att skriva om nästa sensation.

Skydda sig från sanningen

Patrik Sjöberg har inte fått ett enda samtal vare sig från Göteborg eller från svenska friidrottsförbundet. Örgryte idrottssällskap som Sjöberg tidigare tävlat för hörde av sig för att få hans synpunkt på hur de skulle behandla frågan i pressen.

- Konstigt att folk som endast sett mig på tv och aldrig träffat mig hör av sig på min blogg och berömmer och stöttar mig för mitt mod. Men friidrottsförbundet där jag har ägnat hela mitt liv ifrågasätter min trovärdighet.

Många av de skeptiska kommentarer som kommer från friidrotten är ett sätt att skydda sig själva från sanningen, menar Patrik Sjöberg. Han upplever att de vill ha kvar bilden av Viljo Nousiainen som en fantastisk tränare, att kunskaperna och meriterna är viktigare än allt och att dessa inte under några omständigheter får suddas ut.

- Att ge sig på mig som offer till förmån för en pedofil, bara för att de själva uppenbarligen anser det viktigare att behålla bilden av Viljo som en fantastisk människa, är otroligt beklagligt. Jag har ingenting gott att säga om Viljo. Visst, han hjälpte mig att bli världens bästa höjdhoppare, men till vilket pris? Hade jag fått välja idag… nej det är inte värt det.

Patrik Sjöberg säger till Feministsikt Perspektiv att han har uppgifter från 80-talet som handlar om övergrepp där unga killar står som offer och Viljo Nousiainen som förövare. De hade försökt tala med människor som funnits runt omkring idrottsplatsen, men blev avfärdade. Han säger också att han nu blir bombarderad med brev från unga killar som lever under pågående övergrepp.

-Jag förbannar mig själv att jag inte vågade ta upp detta medan Viljo var vid liv. Det hade varit lättare att utkräva direkt ansvar, men jag klarade det bara inte.

Pojkar rädda att berätta

Just pojkars rädsla för att berätta om sexuella övergrepp tror Patrik Sjöberg bland annat grundar sig på den stereotypa bilden av manlighet och den utbredda homofobi som vilar över den manliga idrotten.

- Jag har just nu kontakt med många killar som säger att de helt enkelt inte klarar av att berätta vad de blivit utsatta för. De är rädda för att deras egen sexualitet ska bli ifrågasatt. Detta har ju inte ett dugg med den sexuella läggningen att göra, men många är livrädda.

– Självklart delar alla barn rädslan och känslan av skuld och skam, oavsett kön. Men mina erfarenheter visar att rädslan ser olika ut hos pojkar och flickor.

Sjöberg menar att det inte räcker med att upprätta kanslipapper med dåliga utredningar som bara hamnar på ett förbund och inte når ut till träningsarenorna. Det är där övergreppen sker.

– Jag vet inte hur man fångar en pedofil. Men jag vet så pass mycket att det är tränare på träningsarenorna som lyckas locka till sig de här killarna. Precis som pedofiler som till exempel besöker lekparker.

Vad skulle du behövt där och då för att våga ta upp detta?

- Om Viljo hade blivit tagen på bar gärning så hade jag blivit tvungen att medge det. Men annars skulle jag inte ens under tortyr ha berättat om det. Just på grund av de här aspekterna som skam, och rädsla för vad andra skulle tycka och tänka om mig. Jag ville bara glömma det. Jag trodde att det gick att trycka tillbaka. Nu har jag blivit pappa och mognat. Jag har gjort en massa saker, både bra och dåliga. Jag tror att alla kommer till en viss punkt när man faktiskt vill göra upp med sitt förflutna. Jag kunde inte blunda längre.

Feministiskt Perspektiv har sökt Lennart Karlberg, ordföranden för Svenska Friidrottsförbundet, utan resultat.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20110506 - Martin Nilsson

Det här är det bästa Patrik Sjöberg gjort i sin karriär! Och då säger jag inte det för att vara taskig...


20110506 - Inger Grahn

Tack Patrik för att du berättar och är så tydlig med vad som krävs och med kritiken mot de som vill förminska och dölja vad som sker. Som jag ser det måste vi alla bli bättre på att prata om sexuella övergrepp. Det kan vi bara bli om det är naturligt från liten ålder. Vi kan klara detta genom att införa förebyggande arbete i skolan, såsom barnkonventionen säger. Jag har själv arbetat med det och vet att det är en framkomlig väg. Forskning säger samma sak. Inger Grahn specialpedagog


20110506 - Marlene Olsson

Bra intervju! Människor har både bra och dåliga sidor inom sig. Titta tex på poliskonstapeln Lindberg som i huvudet var feminist och som verkligen ville att kvinnors löner skulle höjas och som tyckte att kvinnliga poliser var bättre än manliga. Men i känslorna hans var det annat, där var han en sexförbrytare. Det som är bra, är som Sjöberg säger att han hjälpte honom att bli världens bästa höjdhoppare, men han var en stor skit minst ut sagt och han tycker inte att det är värt det. Tycker det är en befrielse att se Sjöbergs ilska! Och han är en förebild inte bara inom idrotten utan för alla som kämpar med att ha varit med om sådana här dåliga erfarenhter, när han vågar berätta, han som är en sådan idol för många, känns det som att han tvättar bort skam för andra också! Och det är svårt att berätta för skammen sitter så djupt. När någon gör det, vågar berätta, någon så stor som Sjöberg, händer det saker med andra som lider i tystnad eller kämpar på andra sätt. Hans mod och omgivningen som stöttar honom, det stärker andra! Förstår att han är förbannad på idrotten där han möter motstånd! Läs gärna min hemsida om mina egna erfarenheter http://ratherripped.n.nu


20110506 - Anja Gustafsson

Att komma till rätta med sexuella övergrepp på barn innefattar två steg:

  1. Att öka medvetenheten kring att det finns. Många tror fortfarande att det inte förekommer, eller att det är extremt ovanligt. När människor i allmänhet får insikten att detta förekommer blir det också lättare att få syn på tecknen osv.

  2. Att göra det tillåtet att lufta misstankar om sexuella övergrepp.

Sedan 80-talet har vi kommit en liten bit på vägen med det första steget. Alltför många blir dock fortfarande förvånade när dom upptäcker att sexuella övergrepp på barn kan förekomma också mellan människor dom själva känner och har i sin närhet. Det är en lång väg kvar, som fallet med Patrick Sjöberg visar.

Men när det gäller steg 2 har vi inte kommit någonstans. Fortfarande upplever jag att vi bara kan prata om sexuella övergrepp när dom redan är överspelade, när vi är vuxna (och knappt ens då). Men vad händer när vi som vet att det förekommer ser tecken på pågående övergrepp? Idag är det omöjligt att anmäla på enbart indicier. Den som luftar misstankar framstår som paranoid och illvillig med en dold agenda. Sexuella övergrepp går fortfarande nästan aldrig att bevisa, barnens berättelser har inget värde i en domstol, och eftersom man är oskyldig till man är dömd i domstol går förövarna oftast fria. Hur ska vi göra för att kunna skydda barn från att utsättas för övergrepp? Jag tror att även om någon fattat misstankar om vad som hände Patrick och anmält detta hade det antagligen inte lett till att övergreppen hade stoppats. Tyvärr. Barn är rättslösa i vårt samhälle.


20110509 - Ulla Wikander

Idrottsrörelsen borde ha lärt sig av hur det gick när den katolska kyrkan under en längre tid försökte dölja övergreppen som pågick inom den organisationen. De negativa reaktionerna blir desto starkare om det kommer fram att en organisation har försökt att dölja övergrepp istället för att undersöka deras omfattning. Sjögren har säkert rätt i att det pågår än idag. En skam att idrottens företrädare inte vill göra en ordentlig utredning.


20110510 - Ida Ali-Lindqvist

Jag tackar för kommentarerna.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: