Eva-Britt Svenssons strategi mot våld kan bli EU-direktiv.

Surrogatmödrar nyhet i EU och strid inom Vänsterpartiet

2011-03-25 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Hela den politiska skalan i EU-parlamentets jämtälldhetsutskott röstade enhälligt ja till Eva-Britt Svenssons krav på ett EU-direktiv om våld mot kvinnor. I betänkandet finns också skrivningar som är kontroversiella, både inom vänsterpartiet och bland feminister. Inte minst när det gäller surrogatmödraskap.

Historiskt kallar Eva-Britt Svensson själv beslutet om betänkandet. 27 ledamöter från olika politiska grupper röstade ja och två avstod. Ingen röstade nej. Hon räknar med att ledamöterna förankrat sin röst och för att lagstiftning ska bli aktuell krävs hela parlamentets godkännande. Preliminärt tas frågan upp den 5 april. Därefter ska direktiv tas fram av EU-kommissionen och sedan krävs beslut av regeringarna i Europeiska Rådet.

– Visst, i den konservativa gruppen finns det starka falanger som tycker att det här betänkandet är för starkt präglat av min feministiska uppfattning. Men jag tror och hoppas att få majoritet. Denna strategirapport är ett viktigt steg för ett kommande direktiv.

Eva-Britt Svensson är glad över det breda stödet i utskottet, och ser det som en signal om att EU är redo att genomföra konkreta och kraftfulla åtgärder för att hejda våldet mot kvinnorna.

I betänkandet slås fast att prostitution är en form av våld mot kvinnor. Medlemsländerna uppmanas också att erkänna att surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva organ.

Om detta pågår stora diskussioner i Sverige, både bland feminister och inom vänstern. Men inom EU är det tystare.

– Debatten är väldigt ny i parlamentet. Det är först i mitt betänkande man överhuvudtaget nämner frågan. Personligen vill jag ha en stark skrivning för att jag har en bestämd uppfattning i frågan. Kvinnors kroppar är inte till salu, varken i prostitution eller som surrogatmödrar.

Eva-Britt Svenssons nej gäller överlag. Hon hänvisar till gränsdragningsproblem mellan altruistiska och kommersiella överenskommelser med surrogatmödrar. Det är hennes personliga uppfattning. Vänsterpartiet har inte tagit ställning än. 
Däremot beslöts i samband med Pridefestivalen för ett halvår sedan att frågan om surrogatmödraskap ska utredas, och inom partiet finns förespråkare både för och emot.

Ulrika Westerlund är ordförande för RFSL, som funderat mycket över hur surrogatmödraskap skulle kunna regleras för att undvika utnyttjande av kvinnor. Möjligheten till överenskommelser i Sverige med syftet att förhindra kommersiell exploatering av kvinnor i andra länder var också Vänsterpartiets argument för att utreda frågan.

– Att det förekommer exploatering måste man uppmärksamma. Frågan är vad man menar med skrivningen. Den låter som att surrogatmödraskap alltid är en exploatering oavsett omständigheter. Det tycker jag är en olycklig och förenklande formulering, säger Ulrika Westerlund.

I skrivningen sägs också att kvinnor och barn riskerar att drabbas av samma former av exploatering när de betraktas som varor på en reproduktiv marknad, i barnens fall nämns illegala adoptioner.

– Där visar man förståelse för att det inom den internationella adoptionsverksamheten förekommer både överenskommelser utan exploatering och situationer där allt inte gått rätt till. Det har inte lett till något ställningstagande för att all adoption ska upphöra, konstaterar Ulrika Westerlund.

– Jag tycker att det spelar väldigt stor roll under vilka yttre omständigheter en överenskommelse om surrogatmödraskap görs, och jag tycker inte att det alltid innebär en exploatering av den kvinnliga kroppen, säger hon.

Nu råder ingen rusning för att underlätta surrogatmödraskap i Europa. Det enda landet där det i dag är tillåtet är Storbritannien. Och med tanke på den långa process som betänkandet ska gå igenom lär det finnas utrymme både för fortsatt debatt och ett tydligt ställningstagande från Vänsterpartiet när utredningen är klar. Frågan kommer också upp på FI:s kongress i helgen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: