Kön avgörande i diskriminering av homosexuella på arbetsmarknaden

2011-03-25 | padlock

EKONOMI

Vid Linnéuniversitetet i Lund finns forskargruppen ”Arbetsmarknad, diskriminering och ekonomisk psykologi”, som genomfört ett antal olika forskningsprojekt om diskriminering av homosexuella på arbetsmarknaden. Det är ingen enkel bild de lyfter fram, tvärtom är resultaten både komplexa och delvis motsägelsefulla. Men sammantaget pekar de mot att diskriminering av homosexuella på arbetsmarknaden utgår mer från kön än sexuell läggning – det är lesbiska kvinnor som är de stora förlorarna i en jämförelse av inkomstläget mellan homo- och heterosexuella.

En del av forskningen har varit inriktad på förutsättningar för att komma i kontakt med en arbetsgivare och att bli kallad till anställningsintervju. Forskargruppen konstaterar att i den mån diskriminering av homosexuella kunde påvisas var den begränsad till ett fåtal yrken. Det gällde främst bögar som sökte jobb i traditionellt manliga yrken, som verkstadsarbeten, respektive lesbiska som sökte jobb i traditionellt kvinnliga yrken, som förskollärare.

En annan del av forskningen fokuserade på yrkes- och inkomstsituationen hos alla som levde i registrerat partnerskap 2007. Där visade resultaten att lesbiska i jämförelse med heterosexuella kvinnor oftare hade chefsjobb respektive jobbade inom yrken som kräver högre utbildning. För bögar var bilden den omvända – de var mindre ofta än heterosexuella män anställda som chefer eller jobbade inom yrken som kräver högre utbildning.

Det återspeglades förstås i pengar, där lesbiska i genomsnitt hade cirka 5 procents högre inkomster än heterosexuella kvinnor med motsvarande ålder och utbildningsnivå, medan bögar hade cirka 15 procent lägre inkomster än motsvarande heterosexuella män.

Så långt gällde forskningen kvinnor jämfört med kvinnor och män jämfört med män. Men de flesta kvinnor har inte chefsjobb och tillhörande hög lön – vare sig lesbiska eller heterosexuella. När forskningen istället utgick från inkomster på hushållsnivå blev resultatet därför helt annorlunda.

Ett hushåll bestående av två bögar visade sig i genomsnitt ha en hushållsinkomst väl jämförbar med den hos ett heterosexuellt par, medan hushållsinkomsten för ett hushåll med två lesbiska var cirka 20 procent lägre.

Sammantaget konstaterar forskargruppen på Linnéuniversitetet att de strukturer som styr kvinnors respektive mäns villkor och möjligheter på arbetsmarknaden också skapar skillnader mellan homo- och heterosexuella. För att verkligen kunna skapa ett jämlikt samhälle oavsett sexuell läggning måste med andra ord även de könsmässiga strukturerna brytas.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: