I veckan har demonstrationer mot kärnkraften ägt rum i många städer – bland annat i Stockholm.

Svenska etikfonder ägare i Fukushima

2011-03-18 | Charlotte Haider padlock

KRÖNIKA/EKONOMI

Den svenska statliga Sjunde AP-fonden har stora innehav i det hårt kritiserade energibolaget Tepco, som äger det havererade kärnkraftverket Fukushima i Japan.

Var det kanske för att med tiden avveckla det innehavet som Sjunde AP-fonden invigde en egen anläggning för elproduktion i slutet av oktober förra året? Då meddelades pressen att Sjunde AP-fondens egen energianläggning består av solceller och vindkraftverk som installerades på taket av kontorsbyggnaden på Vasagatan.

Installationen skulle vara ett testprojekt för att bidra till minskade inköp av elenergi. Idyllen från taket på Vasagatan låter fånig när det i dag står klart att ett av fondens innehav just nu utgör ett direkt hot mot ett okänt antal människors liv och hälsa. Men Sjunde AP-fonden är inte den enda svenska ägaren i det japanska energibolaget Tepco   (Tokyo Electric Power Company). Även Swedbank Robur och SPP Fonder har ägarintressen. Även ett par andra svenska fondbolag finns med bland ägarna, däribland ett par så kallade etikfonder som Öhman Etisk Index Japan, det visar en granskning som di.se har gjort.

Engagemang i miljöfrågor

Swedbank Robur stoltserar också med miljöansvar i sin marknadsföring. ”Swedbank Robur har ett djupt engagemang för etik- och miljöfrågor. Målsättningen för etik- och miljöanalysavdelningen är att hitta ansvarsfulla företag som är branschledande vad gäller miljöarbete, mänskliga rättigheter och socialt ansvar. En viktig del i Swedbank Roburs investeringsprocess är ägarstyrningen. Swedbank Robur är ställer stora krav på de bolag de investerar i”, skriver Swedbank Robur på sin hemsida. SPP Fonders marknadsföring ligger kanske närmare dagens verklighet: ”Genom dina fondval styr du risknivån i din placering och genom att fördela pengarna mellan flera fonder kan du sprida risken i ditt sparande. Du är inte garanterad någon avkastning utan ditt kapital kan både öka och minska i värde. Ditt pensionskapital motsvaras av värdet på dina fondandelar.”

AP-fonden äger mest

Den aktuella ägarförteckningen som di.se har tagit del av visar att Sjunde AP-fonden äger cirka 1 miljoner aktier i Tepco. Swedbank Roburs innehav ska uppgå till 0,2 miljoner aktier, medan SPP äger något färre aktier i bolaget. Beträffande Öhman Etisk Index Japan är Tepco är ett av fondens enskilt största innehav, motsvarande cirka 1,6 procent av fonden. Johan Florén, som är kommunikationschef på Sjunde AP-fonden, bekräftar för di.se att fonden äger aktier i bolaget. I dagsläget handlar det om cirka 0,8 miljoner aktier, motsvarande 0,06 procent av fondens aktieportfölj. De senaste dagarna har fonden minskat sitt innehav i Tepco. Etikkriteriet spelar så här långt inte in i fondens bedömning om ägandet, enligt Johan Florén.

Sveriges största pensionsfond

Sjunde AP-fonden förvaltar Sveriges överlägset största pensionsfond, Såfa, eller Soffliggarfonden som den tidigare kallades. Närmare 2,7 miljoner svenskar har sitt pensionssparande i fonden, som har ett marknadsvärde på drygt 100 miljarder kronor. Som investering har Tepco-aktien de senaste dagarna knappast varit en god affär. Före olyckan i Fukushima stod aktien i cirka 2.100 yen på Tokyobörsen. Senast betalt för aktien på onsdagen var nära 800 yen när handeln stängde.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: