Viviane Reding välkomnar förslaget om unisexpremier.

EU-DOM: Kön ingen riskfaktor för försäkringsbranschen

2011-03-18 | Sigrid Melchior, Bryssel padlock

EKONOMI

Är det förenligt med EU:s grundläggande rättigheterna att väga in den försäkrade personens kön som riskfaktor när privata försäkringskontrakt utformas? Den belgiska konsumentföreningen Test-Achats klagade hos landets författningsdomstol, som i lämnade över frågan till EU-domstolen. Resultatet blev att alla försäkringsbolag i hela unionen måste införa unisexpremier senast december 2012.

Det är könsdiskriminering att ha olika försäkringspremier för kvinnor och män. Det säger en färsk dom i EU-domstolen. Med beslutet förväntas kvinnor i framtiden få betala mer för bilförsäkringar men mindre för sjuk- och pensionsförsäkring, medan det blir tvärtom för män.

Fram tills nu har försäkringsbranschen haft undantag från den EU-regel som säger att män och kvinnor har lika rätt till varor och tjänster. En bilförsäkring kostar oftast mer för en man än för en kvinna, eftersom gruppen män kör fortare och kraschar fler bilar än gruppen kvinnor. Kvinnor får i sin tur betala mer för sjuk-, livs- och pensionsförsäkring eftersom de både är sjukare än män och lever längre.

Unisexpremier

Det var den belgiska konsumentföreningen Test-Achats som klagade hos landets författningsdomstol, som i sin tur lämnade över till EU-domstolen. De ställde sig frågan: Är det förenligt med EU:s grundläggande rättigheterna att väga in den försäkrade personens kön som riskfaktor när privata försäkringskontrakt utformas? Svaret blev nej. I och med domen måste försäkringsbolag i hela unionen införa unisexpremier senast december 2012.

En rundringning bland tre svenska försäkringsbolag visar att samtliga väger in kön för vissa försäkringspremier: På Länsförsäkringar skiljer sig bilförsäkringen för unga män och unga kvinnor, hos If skiljer sig både bilförsäkring och sjukförsäkring mellan könen och på Folksam har man olika premier för bilförsäkring, sjukförsäkring och pensionsförsäkring.

Kön går inte att dölja

Daniel Eriksson, produktdirektör på Folksam, säger att man utgår från kön helt enkelt eftersom det inte går att fuska med. Det man egentligen vill mäta, till exempel hur ofta en person varit sjuk det senaste året eller vilket riskbeteende han eller hon har i trafiken, kräver knepiga gränsdragningar och är ofta svåra att kontrollera, säger han.

Män och kvinnor beter sig också olika i olika åldrar. Komplexiteten i uträkningar av försäkringspremier gör att det inte går att peka ut en tydlig vinnare med unisexpremier, säger Daniel Eriksson.

– Till exempel blir effekten på bilförsäkringen att unga kvinnor får betala mer än de gör idag, medelålders kvinnor mindre och äldre kvinnor mer.

Hurra!

Oavsett vilken grupp som vinner på förändringen så är det många som hurrar över det symboliska i att försäkringsbranschen nu blir könsneutral. EU:s justitiekommissionär Viviane Reding, som nyligen lagt ett förslag som ska få europeiska företag att öka andelen kvinnor på topposter, kallade domen för "ett viktigt steg för jämställdheten".

Europeiska kvinnolobbyn, som representerar över 2500 kvinno- och jämställdhetsorganisationer, välkomnade också domen. Pressekreteraren Leanda Barrington-Leach tror att kvinnor som grupp vinner mer på unisexpremier i takt med att privata pensionsförsäkringar blir vanligare.

Lönegapet mellan män och kvinnor är i dag omkring 17 procent inom EU, och kvinnor jobbar deltid i fyra gånger så stor utsträckning som män. När de blir gamla lider kvinnor störst risk att hamna i fattigdom.

– Flera faktorer gör att kvinnor i dag har en lägre pension än män. Samtidigt monteras de statliga pensionssystemen ner allt mer. I ljuset av detta är det viktigt att privata pensionsförsäkringar är könsneutrala, säger Leanda Barrington-Leach på kvinnolobbyn.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: