Vivianne Reding uppmärksammas för kvoteringshot.

Reding: Feministisk retorik otaktisk i affärsvärlden

2011-03-11 | Åsa Secher padlock

UTRIKES

Det är de ekonomiska argumenten som ska få Europas företagsledare att våga satsa på kvinnliga ledare. Det menar EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som en vecka innan den internationella kvinnodagen hotade att driva igenom kvotering om ingenting händer.

FAKTA STYRELSER I EU

Endast 12 procent av styrelseledamöterna i Europas största bolag är kvinnor, enligt EU-kommissionens statistik.

Den 1 mars uppmanade Viviane Reding Europas företagsledningar att skriva under ”Women on board pledge for Europe” i ett sista försök att låta företagen själva göra något åt bristen på kvinnor i bolagsstyrelser och på ledande poster.

Syns inte en tydlig förändring när tidsfristen går ut den 8 mars 2010 kommer Viviane Reding att föreslå en lag om kvotering på EU-nivå.

När Internationella kvinnodagens 100-årsjubileum skulle högtidlighållas i Europaparlamentets plenisal i Strasbourg den 8 mars var budskapet tydligt: Vackra ord räcker inte längre, det är dags att agera.

- Det var väldigt intressant att lyssna till parlamentarikerna i dag som sa vad jag har sagt; jag tycker inte om kvotering, men vad ska vi göra om inget händer? Ska vi låta bli att agera även när läget blir akut, säger Viviane Reding under en kort intervju på sitt kontor i Europaparlamentet i Strasbourg.

Fram tills nu har frågan om bristen på jämställdhet i europeiska bolagsstyrelser inte ens funnits med på EU:s dagordning, nu är det ett hett diskussionsämne. Och det tror Viviane Reding beror på att läget har blivit akut.

– Tiden har kanske inte varit mogen för den här diskussionen. Men med en ekonomisk kris och en åldrande befolkning så är vi tvungna att adressera problemet.

60 procent av universitetsstudenterna i Europa är kvinnor, men bara 3 procent av ledarna för Europas största bolag är kvinnor. Samhället investerar pengar i unga talanger som aldrig får chansen att ge någon utdelning och det är en ohållbar ekvation när Europas befolkning blir allt äldre, menar Viviane Reding.

– Vi har inte tillräckligt med talanger som det är, att låta hälften av de som finns gå förlorade är oacceptabelt.

Ny taktik

För att övertyga företagsledarna att satsa på båda könen krävs nya argument och nu finns undersökningar som visar att vinsterna ökar när styrelsen består av både män och kvinnor.

– Vi borde överge den feministiska retoriken och istället använda de ekonomiska och affärsmässiga argumenten som visar att det är ekonomiskt lönsamt med kvinnor i topp.

Om vi inte byter taktik så är Viviane Reding rädd att diskussionen om behovet av jämställdhet i bolagsstyrelserna ska stanna inom feministiska kretsar och inte nå fram till dem som behöver ta del av den.

Inga tomma hot

Hotet om kvotering har uppmärksammats över hela Europa och även om majoriteten av talarna i Strasbourg den 8 mars gav tummen upp är motståndet fortfarande starkt. Men om ett år ska projektet "Women on board pledge for Europe" utvärderas och har det inte skett en påtaglig attitydförändring i bolagsstyrelserna kan hotet bli verklighet, det råder det inga tvivel om enligt Viviane Reding.

– Det finns ett motstånd, men jag ser också att det sker en utveckling. Flera länder har redan lagstiftat om kvotering och i de länder där man säger nej till kvotering så pressar man företagen att göra något åt problemen. Dessutom märker jag en skillnad hos företagsorganisationer som blir alltmer pro-aktiva.

– Om ett år kommer jag inte att titta på hur många som faktiskt har skrivit på "Women on board pledge for Europe", jag kommer att titta efter ett tydligt och mätbart ställningstagande i bolagsstyrelserna, säger Viviane Reding.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: