Barnomsorg på kvällar och nätter erbjuds bara i hälften av landets kommuner.

Nattbarnomsorg införs i Malmö

2011-03-04 | FemPers padlock

INRIKES

Från och med den första september i år inför Malmö stad nattbarnomsorg. Öppettiderna för dagbarnomsorg och barnomsorg på obekväm arbetstid utökas också.

Kommunstyrelsens godkännande av ärendet "Justering av tillämpningsföreskrifter avseende förskolan" innebär att barnomsorgen i Malmö blir mer tillgänglig. Syftet är att bättre bemöta det behov av barnomsorg som uppkommit i och med arbetsmarknadens krav på flexibla arbetstider. I och med att allt fler förskolor nu kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid så ökar föräldrarnas möjligheter att välja förskola.

 

I dag har många förskolor öppet måndag till fredag mellan 06:15 och 17:30, men med det här beslutet ska förskolor vid behov kunna ha öppet till 18:30. Det är för att föräldrar inte ska behöva byta förskola om de får ändrade arbetstider. Detta måste bara anmälas 14 dagar i förväg.

Barnomsorg på obekväm arbetstid omfattar alla dagar året om mellan klockan 06:00 och 21:00 men kan vid behov utökas till 22:00, vilket också ska anmälas 14 dagar i förväg. Nattomsorg omfattar 21:00-06:00 året runt. Behovet av nattomsorg bedöms utifrån föräldrarnas arbetstider samt barnets och föräldrarnas situation i övrigt och prövas i den stadsdel där barnet bor.


— Jag är glad över att Malmö nu går längre än vad lagstiftningen kräver. Ingen förälder ska behöva tacka nej till ett kvälls- eller nattarbete och möjligheten till egen försörjning, säger Katrin Stjernfeldt Jamm eh(s), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.

Bakom beslutet står också Miljöpartiet och Vänsterpartiet:

— Det finns ett stort behov av förskoleplatser på obekväm tid och natt. Nu kommer vi äntligen igång med Nattis som ytterligare ett bra komplement till de lösningar föräldrar som jobbar obekväma arbetstider idag använder, säger Fredrik Fernqvist (mp), kommunstyrelseledamot.

— Att få förskola även på kvällar och nätter är en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor är oftare de som arbetar på obekväm arbetstid samtidigt som det oftast är kvinnor som är ensamstående föräldrar. Med det här beslutet hoppas vi underlätta för ensamstående som kan ha det svårt att få det att gå ihop både tidsmässigt och ekonomiskt, säger Hanna Gedin(v), ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i barn- och ungdomsberedningen.

M, FP, SPI, SD reserverade sig mot beslutet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: