Viviane Reding välkomnar förslaget om unisexpremier.

EU redo att lagstifta om kvotering

2011-03-04 | Charlotte Haider padlock

EKONOMI

I god tid före Internationella Kvinnodagen 8 mars publicerade Dagens Industri redan 2 mars en debattartikel av Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande. Hon hävdar där att jämställdhet mellan kvinnor och män är en av EU:s grundläggande principer. Ändå är bara en av tio styrelseledamöter kvinna. På verkställande direktörsnivå är siffran katastrofal – bara tre procent är kvinnor.

Viviane Reding från Luxemburg, journalist, politiker och EU-kommissionens vice ordförande, öppnade för en jämställdhetsdebatt i onsdagens Dagens Industri (DI). Under rubriken ”Ni har ett år på er att få in fler kvinnor i styrelserna” beklagade hon sig över att det med dagens tempo, kommer att ta 50 år innan EU får en jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna.

Det finns länder som utgör undantag. Norge hade redan år 2003 en 40-procentig kvot för kvinnliga styrelseledamöter. Spanien följde efter år 2007 och förra året införde Island könskvotering. I Frankrike, som Reding kallar för jämställdhetens födelseland, godkändes en ny jämställdhetslagstiftning i januari i år. Den innebär att 40 procent av styrelseposterna i de största börsnoterade företagen ska innehas av kvinnor före år 2017. Och i både Tyskland och Österrike diskuterar politikerna fördelar med förändringar. Sverige nämns inte i Viviane Redings artikel.

Enligt en studie av Goldman Sachs skulle en utjämning av klyftan mellan könen i näringslivet höja euroområdets BNP med upp till nio procent, citerar Reding. Hon fortsätter med att de affärsmässiga argumenten är precis lika tydliga: I en analys från McKinsey var de operativa vinsterna 56 procent högre i företag med flest kvinnor i styrelsen än de med bara män.

Kvotering sista utvägen

Visserligen anser Viviane Reding att kvotering är ett kontroversiellt instrument som bör användas under en övergångsfas, som en sista utväg. Trots kvoteringens trubbighet har den givit resultat, skriver Reding i DI och hänvisar till siffror från länder som har infört kvotering. I Norge ökade antalet kvinnor i styrelserna från 25 procent år 2004 till 42 procent år 2009. I Spanien var ökningen från 2006-års fyra procent till tio procent år 2010. I slutet av debattartikeln ”hotar” Viviane Reding med lagstiftning från 2010. ”Vi vill se ett EU som lägger in en högre växel för att få in fler kvinnor i styrelserummen. Låt oss sätta upp väl tilltagna mål. Senast 2015 ska minst 30 procent av styrelseledamöterna vara kvinnor. Och senast 2020 ska den siffran ha stigit till 40 procent. Idealet vore att affärsvärlden når dit på frivillig väg. Men vi står också redo att ingripa med lagstiftning om det visar sig absolut nödvändigt”, fastslår Viviane Reding i DI.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: