Femicide är ett växande problem i Centralamerika.

Könsrensning - femicide i Centralmerika

2011-02-18 | Roxana Ortíz padlock

FEMINISM

På mindre än ett årtionde har antalet mord på kvinnor fördubblats i många Centralamerikanska länder. Genusforskaren Ana Carcedo i Costa Rica som tittat närmare på kvinnomorden har ringat in omständigheter för så kallat ”femicide”.


- Mer än 70 procent av alla mord på kvinnor är femicide, säger hon och konstaterar i sin studie att uppkomsten av gatugäng, trafficking och regionens karaktär gynnar ökningen av morden.

FAKTA: FEMICIDE:

Definitionen av femicide som studien använder kommer från Diana Russell och Jane Caputi. År 1990 definierade de femicide som mord på kvinnor av män som drivs av hat, förakt, tillfredsställelse eller för att kvinnor betraktas som egendom. Det kan också vara ”föraktfulla mord på kvinnor av män”, enligt Jill Radford och Diana Russells definition.

Utgångspunkten för jämförelsen mellan länderna i regionen är år 2003. Anledningen var att man då hade tillräcklig information från alla länder för att kunna göra jämförelser.

De länder som hade högst antal mord på kvinnor under 2003 var Guatemala (416 mördade kvinnor), El Salvador (134), Honduras (133) och Dominikanska Republiken (195 mördade kvinnor).

Forskningen visar att av dessa mord, totalt 635, är 451 femicide. I Centralamerika beräknas tre fjärdedelar av morden på kvinnor tillhöra kategorin femicide.

Överlag i regionen begås femicide av partner och ex-partner, cirka 40 procent.

En kvinna hittas mördad med ordet ”puta” (hora) inristat i kroppen. En annan kvinnokropp påträffas stympad med krossat ansikte. Ytterligare en kvinna har strypts till döds i hemmet. Är detta bara ytterligare mord i Centralamerikas skenande brottsstatistik, eller är det något annat?  Ana Carcedo, genusforskare och ordförande för kvinnoorganisationen CEFEMINA i Costa Rica, menar att detta inte bara är mord, det är ”femicide”. Hon har lett en studie om femicide i Centralamerika, Femicidio en Centroámerica y República Dominicana 2000-2006, som kom ut förra året. Vad är då femicide? 

- Vi ser en eskalering av antalet mord på kvinnor som vi inte tidigare sett. På mindre än ett årtionde har mordfrekvensen fördubblats i länder som Guatemala, Honduras och El Salvador. För att reda ut om dessa mord är femicide har vi arbetat fram ett koncept som vi kallar ”femicidescenarier”, för att se om morden begås i sammanhang som handlar om manlig makt och kontroll över partner, familj eller den sexuella handeln, säger Ana Carcedo i en telefonintervju från Costa Rica.

”Om hon inte är min är hon ingen annans”

Familjen och partnerskapet är typiska sammanhang för femicide. Männen som mördar sina sambor eller fruar har många gånger sagt att ”är hon inte min så är hon ingen annans”. Även den sexuella handeln är ett klassiskt scenario där femicide sker, då kvinnan reducerats till en handelsvara.

- Men i Centralamerika uppstår nya scenarier som studien identifierar som riskfyllda relationer eller miljöer för uppkomsten av femicide. Just på grund av Centralamerikas geografiska läge som gör det till en zon för rekrytering, transitzon och destination för trafficking av kvinnor för sexuell- och arbetsexploatering, säger Ana Carcedo.

Nya scenarier för femicide i Centralamerika

Ökningen av handeln med kvinnor för all typ av exploatering samt uppkomsten av kriminella nätverk så som det ökända gänget Maras och maffior är två faktorer som gör att femicide ökar i regionen. Nätverken uppvisar tydliga patriarkala strukturer där kvinnor reduceras till antingen handelsvaror eller verktyg man kan slita och slänga.

- Dessa scenarier har fått oss att se att mord på kvinnor, för att de är kvinnor, har ökat i regionen. I länder som Honduras, Guatemala och El Salvador är situationen alarmerande, över 70 procent av kvinnorna som blir bragda om livet mördas på grund av att de är kvinnor.

Ett annat scenario för femicide är när kvinnan används som ”hämndobjekt” mellan männen, något som inte förekom tidigare.

- Förr gjorde männen upp sinsemellan men nu börjar kvinnorna användas som ett hämndobjekt. Kvinnorna är mödrar, systrar, partners eller döttrar till männen och kan mördas som hämnd på en annan man. Jag skulle nog vilja säga att förändringen började vid millennieskiftet, säger Ana Carcedo.

 

Grymheten vid mördandet

Men även scenariot ”kvinnoförakt” har tagits in i studien. Just för att i vissa fall är mördaren tydlig med att lämna ett budskap. ”Jag mördar dig för att jag föraktar dig.” Kniv har ibland använts för att karva in meddelanden på kvinnokroppar. Ord som ”puta” (hora) eller ”perra” (slyna) är vanliga meddelanden som kropparna skändas med.

Studien har även tagit med en indikator på grymhet då man inte vet under vilka omständigheter kvinnan dog, men där man har sett att kvinnokropparna är stympade, ansikten krossade eller att kvinnan hittats halshuggen.

- Grymheten har vi tagit in i forskningen som en indikator på femicide, eftersom grymheten vid mördandet av kvinnor inte förekommer på samma sätt vid mord på män, säger Ana Carcedo. En svaghet i forskningen är tillgången till officiell data från alla länder i regionen. I till exempel Nicaragua har forskningen utförts genom att studera dagspressen.

- I andra länder, som Guatemala, har informationen på morden varit bristfällig. I flera polisregister har man hittat fall där det inte finns någon information alls om mordet. Polisen vet inte ens namnet på offret. Det är en skandal att mordutredningar görs på det här sättet, säger Ana Carcedo.

Unga kvinnor mördas allt oftare på offentliga platser

De som befinner sig i riskzonen är unga kvinnor mellan 20 och 29 år, men även tonåringar är starkt representerade. Tidigare studier visade att hemmet var den vanligast förekommande brottsplatsen för femicide, och att det vanligaste vapnet var kniv. Idag har detta ändrats. Det vanligaste vapnet för att begå femicide i länder som Honduras, Costa Rica och El Salvador är handeldvapen och brottsplatsen är oftast en offentlig plats. I Nicaragua och Panama används handeldvapen, kniv och strypning ungefär lika ofta för att mörda kvinnan, och majoriteten av femicide begås i den privata sfären såsom hemmet. Studien visar att gränsen mellan det offentliga och det privata utrymmet när det gäller femicide successivt suddas ut.

- Femicide övergår allt mer från det privata till det offentliga, vilket också visar att det inte längre finns en säker plats för kvinnorna att vistas på. I vår studie kunde vi också se att i El Salvador och Honduras begås fler femicide av gatugängen Maras än av kvinnans partner eller ex-partner, säger Ana Carcedo.

Enligt Carcedo är femicide en handling som genomsyras av kontroll över kvinnan. Femicide är fylld av kvinnoförakt och hat, på grund av det är det också vanligt att kvinnan våldtas, torteras eller stympas i samband med mordet. I El Salvador fann man att kvinnor hade blivit sexuellt attackerade i över 40 procent av alla femicide. I Guatemala fann man sexuellt våld i över 20 procent av femicide.

Straffriheten – bränsle för femicide

Det höga antalet mord på kvinnor i Centralamerika kan också förklaras utifrån den rådande straffriheten, menar Ana Carcedo.

- Straffriheten är som bränsle för att morden på kvinnor ökar. Ju mer straffrihet det råder i ett land, desto mer femicide.

Slutligen menar genusforskaren att kvinnomorden som begås på grund av kön inte enbart är ett problem som drabbar utvecklingsländer.

- Detta handlar om att det nyliberala projektet kommersialiserar allt och dynamiken i den ekonomiska modellen gynnar uppkomsten av maffior, Maras och trafficking – där kroppen allt mer sexualiseras. Kroppen och livet förvandlas till varor. Kvinnorna har gjorts till förbrukningsvaror som kan kastas bort. Femicide blir allt vanligare och systemet som vi befinner oss i är allt mer sexistiskt och inte minst våldsamt. Men det är inte enbart den ekonomiska modellen som gynnar förutsättningarna, även sammansvetsningen mellan den politiska makteliten och de brottsliga nätverken ökar antalet mord på kvinnor.

- Den här nyliberala modellen kan inte stå för sig själv utan den stödjer sig på den politiska och ekonomiska korruptionen. Det är den politiska makteliten som gynnar en viss ekonomisk sektor. Förr befann sig maffiabossar och andra kriminella ledare på utkanten av det politiska systemet. Idag arbetar de många gånger tillsammans med den politiska makteliten, och de täcker upp för varandra, avslutar Ana Carcedo.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: