Göteborg först med nytt självhjälpsverktyg

2011-02-04 | Eva Lindholm padlock

INRIKES

I måndags var det releaseparty i Börshuset i Göteborg, för självhjälpsverktyget Helt normalt, som tillsammans med filmen Välj rätt! ska göra Göteborg till en stad för alla.

Normblocket Helt normalt

I blocket ställs frågor om vad som anses vara normalt och hur man kan tänka för att upptäcka rådande normer. Exempel på fråga: Ser du dig själv som en del av mångfalden? Eller är du en som ska hantera mångfald och olikheter? I blocket ges också konkreta råd för att arbeta med ifrågasättande av normerna på arbetsplatsen, samt enkla tips på hur man granskar text och bild ur ett normperspektiv. Blocket avslutas med en förklarande ordlista.

Filmen Välj rätt!

Elva filmavsnitt som tar upp olika situationer inom offentlig verksamhet (ex.vis socialkontoret, skolan, äldreomsorg, badhus) och visar hur svårt det kan vara att bedriva arbetet i enligt med FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Rättigheterna kan ibland ställas mot andra regler, normer eller varandra. Varje avsnitt följs av frågor, där varje val leder till en ny situation och ibland ett fördjupat val. Avsnitten avslutas med ett antal frågor att reflektera kring. Till filmen finns även en handledning med fler gruppövningar.

Diskrimineringsgrunderna

De sju grunderna i diskrimineringslagen är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Inledningsvis kommer ett exemplar av det regnbågsfärgade, s k normblocket, Helt normalt skickas ut till varje kommunal förvaltning och bolag i Göteborgs Stad. Filmen Välj rätt! blir tillgänglig för alla när den läggs ut på kommunens hemsida i mitten på februari, och under våren kommer samtliga kommunala förvaltningar och bolag att erbjudas att skicka personal på en tvådagars utbildning i mänskliga rättigheter. Dessa ska sedan arbeta vidare med frågorna på respektive enhet.

Den stora skillnaden mot tidigare satsningar på exempelvis jämställdhet och mångfald, är den samlade ansatsen, allt arbete ska utgå ifrån de mänskliga rättigheterna och de sju diskrimineringsgrunderna.

– Man kan inte välja en diskrimineringsgrund att arbeta med, förtydligar Anna-Carin Jansson.

Det är på uppdrag av gruppen Jämställdhet och mångfald inom Göteborgs Stad som Anna-Carin Jansson tillsammans med Maria Jacobsson arbetat med texterna i Helt normalt. Ett arbete som för Anna-Carin Janssons del nu fortsätter i och med att hon går in i gruppen Jämställdhet och mångfald under 2011 för att arbeta med utbildning och spridning av materialet.

Trots att inga medel eller extra tid är avsatt för att förvaltningar och bolag ska kunna skicka personal på utbildningen är hon övertygad om att projektet kommer prioriteras.

– Företrädarna för Göteborgs största partier och stadsdirektören kom till releasepartyt, det hade inte hänt för 10 år sedan, säger Anna-Carin Jansson.

Och visst var de på plats, både moderaternas Jonas Ransgård och socialdemokraternas Anneli Hulthén, tillika kommunstyrelsens ordförande. Samt drygt 200 andra intresserade, många anställda inom Göteborgs Stad men även andra.

– Göteborg är ju först med det här, säger Anna-Carin Jansson, och vi upplever ett stort intresse för materialet från övriga landet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: