Judith Butler kommer till Sverige

2011-01-14 | Sigrid Nilsson padlock

FEMINISM

I slutet av maj kommer professor Judith Butler till Sverige för att hålla en föreläsning på Nobelmuseet. Föreläsningen är redan fullbokad.

En av queerteorins portalfigurer, filosofen och professorn Judith Butler, kommer den 24 maj till Sverige för att hålla föreläsningen ”Precarious Life: The Obligations of Proximity”.  Föreläsningen, som hålls på Nobelmuseet, är redan fullbokad. 

- I en tid då Europa omdefinieras, ser jag fram emot att komma till Stockholm för att få möjlighet att diskutera nya idéer om social mångfald och jämlikhet, säger Judith Butler. Jag vill också visa att filosofiskt tänkande kan vara behjälpligt i våra politiska liv, och att det kan hjälpa oss att hitta nya vägar framåt.

Butlers främsta verk är boken Gender Trouble, som kom 1990. Boken ses som ett av queerteorins viktigaste verk. Butlers senare verk har dock rört sig mot internationell politik och freds- och konfliktstudier. Hon argumenterar för att det finns mängder av normer i samhället som människor förväntas följa, trots att dessa normer inte finns beskrivna i tvingande lagtexter. Dessa tvingande normer går också att applicera på staters agerande. Detta är temat för Butlers föreläsning den 24 maj, som blir årets Neale Wheeler Watson-föreläsning.

Judith Butler kommer även att samtala med Feministiskt Perspektivs redaktör Edda Manga under rubriken Mångkultur och skillnadstänkande i Tankeverkets programserie på Södra Teatern den 25 maj och enligt uppgift även föreläsa i Lund.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: